Portal kategorier  >>  Billedkunst   >>  Tegninger
 
Avanceret søgning her.
 
Gunnar Heide 
(1909-90):
Piberygende 
mand med 
skægstubbe.
Tusch/sepia på 
papir.
Sign.: Gunnar 
... Tusch tegning - Gunnar Heide - Piberygende mand med skægstubbe.
Ole Buus Larsen
Gunnar Heide 
(1909-90):
Nøgen, 
siddende, 
mandlig 
croquismodel.
Bly på papir.
Sign.: Gunnar 
... Bly tegning - Gunnar Heide - Nøgen mandlig croquismodel.
Ole Buus Larsen
Gunnar Heide 
(1909-90):
Nøgen kvinde 
med 
blomsterguirlande.

Tusch/sepia på 
papir.
Sign.: ... Tusch tegning - Gunnar Heide - Nøgen kvinde med blomster guirlande
Ole Buus Larsen
Bent 
Hagedorn-Olsen 
(født 1931):
Kystparti med 
nøgent træ 
1949.
Oliekridt og 
bly på ... Oliekridt og blytegning af Bent Hagedorn-Olsen 1949.
Ole Buus Larsen
Lars Nielsen 
(1893-1965):
Kystparti med 
klitter - 
Skagen 1939.
Bly på papir.
Sign.: Lars 
... Tegning af Lars Nielsen - Klitparti fra Skagen 1939.
Ole Buus Larsen
Frederik 
Larsen-Særsløv 
(1870-1942):
Pigeportræt af 
"Rosalia" 1901.
Blytegning på 
... Tegning af Frederik Larsen-Særsløv. Portræt af pigen Rosalia. 1901.
Ole Buus Larsen
Ubekendt 
kunstner (20 
årh):
Strandparti 
med tønde og 
flyvende måger.
Bly/kul på 
papir.
Sign.: ... Bly tegning signeret TZ - Kystparti med flyvende måger.
Ole Buus Larsen
Joachim 
Becher-Smith 
(1851-1926):
Portræt af 
mand 1903.
Bly på papir.
Sign. JB Smith 
- ... Tegning af billedhuggeren Joachim Becher Smith 1903 - Herreportræt.
Ole Buus Larsen
Hans Jørgen 
Korn 
(1888-1963):
Portræt af 
glad mand 1954.
Bly på papir.
Indrammet i 
... Blytegning af H. J. Korn 1954 - Herreportræt.
Ole Buus Larsen
Anders Hune 
(1894-1968):
Kirkedige med 
låge og piller 
1933.
Kul og 
farvekridt på 
... Tegning af Anders Hune - Kirkedige 1933.
Ole Buus Larsen
Robert Storm 
Petersen. 
"Præst". Tusch 
på papir.
28 x 21 cm. 
Signeret. Original
Storm P.
tusch tegning
Egebæk Antik
Anders Hune 
(1894-1968):
Allé med 
træer, vinter 
1925.
Kul på papir.
Enkelte små 
... Kul tegning af Anders Hune 1925 - Allé ved vintertide.
Ole Buus Larsen
Sven Schou 
(1877-1961):
Mand tæmmer 4 
heste.
Bly på papir.
Sign.: Sv. S.
Betegnet - ... Tegning af Sven Schou - Mand med fire heste.
Ole Buus Larsen
Sven Schou 
(1877-1961):
Hest ved væg.
Tusch på 
papir.
Sign.: Sv. S.
22x25 (24x27)
Sven ... Tuschtegning af Sven Schou - Hest.
Ole Buus Larsen
Sven Schou 
(1877-1961):
Korthornskøer 
på mark ved 
Tønder.
Bly på papir.
Sign.: Sv. ... Tegning af Sven Schou - skitser af Korthornskøer ved Tønder.
Ole Buus Larsen
Lars Nielsen 
(1893-1965):
Piberygende 
fisker med 
pelshue 1940.
Kul på papir
Sign.: Lars 
... Kultegning af Lars Nielsen 1940 - Fisker med pibe og pelshue, Hirtshals.
Ole Buus Larsen
Karen Palsgaard 
(1882-1965):
Herregården 
"Junget" 1950.
Tusch på 
papir.
Sign.: KP ... Tegning af Herregården "Junget" af Karen Palsgaard 1950.
Ole Buus Larsen
Søren Lund 
(1852-1933):
Gårdeksteriør 
med høns på 
gårdsplads 
1916.
Tusch på 
papir.
Sign.: ... Tegning af Søren Lund 1916 - Høns på gårdsplads.
Ole Buus Larsen
Ludvig Find 
(1869-1945):
Legende børn i 
rundkreds.
Sikkert skitse 
til maleri.
Bly på ... Skitsetegning af Ludvig Find "Børn"
Ole Buus Larsen
H.E. Dueholm 
(20 årh):
Stort sejskib 
på åbent hav 
1946.
Kul/bly på 
papir.
Sign.: H.E. 
Dueholm ... Tegning af stort sejlskib - signeret H. E. Dueholm 1946.
Ole Buus Larsen
Leif Ryding 
træsnit, 
spurvehøg 50X55 Leif Ryding træsnit, spurvehøg 50X55
Galleri Amotio
Leif Ryding 
træsnit, 
lomvier 40X50cm Leif Ryding træsnit, lomvier 40X50cm
Galleri Amotio
Hans Nikolaj 
Hansen 
(1853-1923):
Ældre Ridder 
og Ridderdame.
Tusch på 
papir.
Sign.: HNH - 
... Tuschtegning 1879 af Hans Nikolaj Hansen - "Ældre Ridder og Ridderdame".
Ole Buus Larsen
Ubekendt 
kunstner (19 
årh):
Portræt af 
ældre mand.
Blyant på 
papir.
Usigneret.
Bagpå stempel 
... Blyants tegning af ældre mand.
Ole Buus Larsen
Hakon Thorsen 
(1866-1925):
Eksteriør med 
gamle huse 
1897.
Farvelagt 
blytegning på 
... Farvelagt tegning af Hakon Thorsen 1897.
Ole Buus Larsen
Sigfred 
Pedersen 
(1903-67):
Kompostion med 
omfavnende par 
og cirkusmanege 
med ... Tegning af visedigteren Sigfred Pedersen - KE 1930'erne.
Ole Buus Larsen
N.C. Thorn (20 
årh):
Kone på 
markedsplads 
med krukker og 
stor kurv 1908.
Bly på papir.
Sign.: ... Tegning af N. C. Thorn 1908 - Kone med krukker.
Ole Buus Larsen
Nyindrammet 
original 
tegning, 
signeret Kaj 
Engholm 1924 
(1906 - 1988 - 
manden bag 
tegneserien ... Kaj Engholm - original tushtegning 1924
Adagio
Hans Jørgen 
Korn 
(1888-1963):
Alterpartiet i 
Budolfi Kirke, 
Aalborg - set 
fra nordsiden 
af ... Bly tegning af H. J. Korn - Interiør fra Budolfi Kirke, Aalborg 1927.
Ole Buus Larsen
Lars Nielsen 
(1893-1965):
Portræt af 
herre 1931.
Kul/pastel på 
papir.
Sign.: Lars 
Nielsen ... Tegning af Lars Nielsen 1931 - Herreportræt.
Ole Buus Larsen
Hans Jørgen 
Korn 
(1888-1963):
Portræt af 
ung, smuk mand 
"Agner" 1936.
Bly/kul på ... Tegning af H. J. Korn 1936 - Portræt af ung, smuk mand "Agner".
Ole Buus Larsen
Peter Holm 
(1889-1966):
Udsigt ud over 
by.
Oliekridt på 
papir.
Sign.: P.H. 
(monogram)
25x34 ... Oliekridt tegning af Peter Holm - Udsigt ud over by.
Ole Buus Larsen
Lars Nielsen 
(1893-1965):
Landskab fra 
egenen ved 
Herregården 
Baggesvogn i 
Vendsyssel ... Tegning af Lars Nielsen 1942 - Parti fra egnen ved herregården Baggesvogn.
Ole Buus Larsen
Otto Møller 
(1928-2002):
Parti fra 
Folstedvej ved 
Brønderslev.
Tusch med 
lavering på ... Tuschtegning af Otto Møller - Folstedvej ved Brønderslev.
Ole Buus Larsen
Otto Møller 
(1928-2002):
Parti fr 
aTorvet i 
Brønderslev med 
skulpturen 
"Liggende 
Kvinde" ... Tusch tegning af Otto Møller "Liggende kvinde" Brønderslev 1984.
Ole Buus Larsen
Lars Nielsen 
(1893-1965):
Kystparti med 
både og 
strandhuse.
Betegnet 
Hirtshals 1940.
Bly på ... Tegning af Lars Nielsen - Hirtshals 1940.
Ole Buus Larsen
Ubekendt 
kunstner (20 
årh):
Portræt af 
smilende gammel 
mand med skæg.
Bly/kul på ... Blyantstegning - Gammel mand med skæg"
Ole Buus Larsen
Hans Jørgen 
Korn 
(1888-1963):
Johannes 
Døberen - 
Johannes 
kapitel 1, vers 
25.
Og de spurgte 
... Tegning af Hans Jørgen Korn 1958 - Johannes Døberen.
Ole Buus Larsen
Agnes Lunn 
(1850-1941):
Scene fra den 
Fransk-
Preussiske krig 
1870-71.
Betitlet - ... Tegning af Agnes Lunn - Franske Soldater "Francs-tireurs"
Ole Buus Larsen
Ubekendt 
kunstner (20 
årh):
Hvilende 
Bisson okse.
Kul på papir.
Sign.: 
Usigneret.
23x27 (26x30) Kul tegning af bisson okse.
Ole Buus Larsen
Peer 
Strande-Hansen 
(født 1939):
"Kompostion 
med mand der 
graver"
Kul og 
oliekridt(pastel) 
på ... Tegning - kul/pastel af Peer Strande-Hansen.
Ole Buus Larsen
Peder Brøndum 
Sørensen 
(1931-2001):
"Den 
korsfæstede 
Kristus" - 
1955.
Tusch på 
papir.
Sign.: ... Tuschtegning - Peder Brøndum Sørensen - 1955 - "Den korsfæstede Kristus"
Ole Buus Larsen
Martinus 
Højgaard (20 
årh):
Parken ved 
Århus 
Amtssygehus 
1948.
Bly og Tusch.
Sign.: MH ... Tegning af Martinus Højgaard - "Parken ved Århus Amssygehus" 1948.
Ole Buus Larsen
Karl Nielsen 
(1895-1990):
"Bjergparti 
ved sø"
Bly på papir.
Sign.: Karl 
Nielsen 13/2 
... Tegning af karl Nielsen 1956 "Bjergparti med sø".
Ole Buus Larsen
Ubekendt 
kunstner (20 
årh):
"Digesvale"
Tusch på 
papir.
Usigneret.
Betegnet - ... Tuschtegning - "Digesvale"
Ole Buus Larsen
Georg 
Tscherning-
Petersen 
(1909-94):
"Dødsleje" 
eller 
"Sygeleje"
Tusch/akvarel.
Sign.: G.T.P. 
... Tuschtegning af Georg Tscherning-Petersen 1946 - "Dødsleje"
Ole Buus Larsen
Hans Tegner 
(1853-1932):
Tegning - 
tusch.
Interiør med 
mand og væltet 
stol.
Sign.: 
Monogram ... Tegning - Hans Tegner.
Ole Buus Larsen
Gunnar Heide 
(1909-90):
Bevinget 
kvindeskikkelse 
(Engel?) 
"Foraar".
Tusch/sepia på 
... Tusch tegning - Gunnar Heide - "Foraar"
Ole Buus Larsen
Peder Brøndum 
Sørensen 
(1931-2001):
Opstandelses 
billede af 
Jesus 1972.
Betitlet - 
"Jesus ... Tegning af P. Brøndum Sørensen 1972 "Jesus Christ"
Ole Buus Larsen
Hjalmar Jensen 
(1896-1921):
Smukt portræt 
af kvinde i 
profil 1919.
Antagelig 
kunstnerens ... Smukt portræt af kvinde - Hjalmar Jensen 1919
Ole Buus Larsen
Gunnar Heide 
(1909-90):
Portræt af 
herre (Måske 
akademitegning)
Bly.
Usigneret, men 
betegnet ... Blytegning - Gunnar Heide - Herreportræt.
Ole Buus Larsen
Frits Gothardt 
Rasmussen (født 
1950):
Interiør fra 
en fabrik - 
1988.
Bly - kul - 
... Tegning af Frits Gothardt Rasmussen 1988.
Ole Buus Larsen
Salma Winther 
Lassen (20 
årh):
Koloreret 
tuschtegning 
1943.
"Akssamlere 
paa ... Farvelagt tegning af Salma Winther Lassen - "Akssamlere på Præstelodden" 1943.
Ole Buus Larsen
Henny Panduro 
(1863-1930):
Døbt Henriette 
Køster.
"Sjællandsk 
Bonde"
Tegning, Bly 
... Blytegning af Sjællandsk bonde - Henny Panduro.
Ole Buus Larsen
Henny Panduro 
(1863-1930):
Født Henriette 
Køster.
"Ung dreng med 
høj hat" 1899
Tegning, ... Bly tegning af dreng 1899 - Henny Panduro.
Ole Buus Larsen
Egon Sørensen 
(1936-2007):
Tusch tegning 
af fugl 1963.
Sign.: Egon / 
63
Egon Sørensen 
er elev ... Tegning af Egon Sørensen - Fugl 1963.
Ole Buus Larsen
B&G Danske 
Skibsportrætter 
Jakob Petersen 
1774 - 1855 nr. 
683 af 3500 
Skonnerten 
Prinsesse ... Bing & Grøndahl
B&G Danske Skibsportrætter Jakob Petersen 1774 - 1855 nr. ...
Klosterkælderen
Ubekendt 
kunstner (20 
årh.):
Ræv i landskab 
1942
Blyantstegning.

Sign.: NIK - 
42.
15x18 (17x20) Blyantstegning "Ræv" 1942.
Ole Buus Larsen
Ribe tegning i 
gl. ramme. Mål 
17 x 20,5 Tegning med motiv fra Ribe
Tage Henriksen Antikviteter
Gunnar Heide 
(1909-90):
Tegninger 
tusch og bly - 
alle 
fuldsignerede.
ca 12x9 
(15x12) - de 2 
... 3 tegninger
Gunnar Heide - 2 solgte!
Ole Buus Larsen
Original 
Johannes 
Hedegaard 
tegning 
"Nøgenstudie" 
47 x 28 cm 
Inklusiv glas 
og træramme ... Johannes Hedegaard 47 x 28 cm 2/3 55
Klosterkælderen
Louis Maria 
Niels Peder Moe 
(1857 - 1945) 
Ca 40 x 35 
inklusiv ramme Louis Moe (1857 - 1945) Ca 40 x 35 inklusiv ramme
Klosterkælderen
Louis Moe (1857 
- 1945) Tegning 
Sydlandsk 
Landskab - 
Signeret med 
blyant Louis 
Moe 52 x 28 cm 
... Lois Moe (1857 - 1945)
Touchtegning Sydlandsk landskab
Klosterkælderen
Tegning af Maja 
Tromholt. Tusch 
og vandfarve.
I original 
forgyldt ramme 
med perlekant.
31x25 cm Tegning af
Maja Tromholt
Egebæk Antik
Tegning af 
Harald K. 1949 Tegning af Harald K. 1949
Antikkram
Tegning af 
Harald K. 1949.
Peter Lieps 
hus i 
Dyrehaven. Tegning af Harald K. 1949
Antikkram

Side:  4
   1  2  3  4