Udstillinger

INDTRYK FRA UDSTILLINGER

 
"2 x Søndergaard  som fatter - så datter ?!"

 

Maleren Jens Søndergaard (1895-1957) dannede i sommerens særudstilling par med datteren Anelise (1924-85), der i eget navn skabte sig en selvstændig profil. Anelise Søndergaards mange akvareller bringer et charmerende indblik i Vestkystens landskaber og befolkning. 
Akvarellerne stammer fra skitsebøger og har aldrig været i handel. Blandt Jens Søndergaards mange udstillede akvareller, tegninger og litografier, var hovedattraktionen ét af hans sidste store malerier "Fløjtespil".
 
 
 
Jens Søndergaard
 
 
 
Jens Søndergaard
 
 
 
Knud Peter Eel
 
 
 
Jens Søndergaard
 
 
 
Knud Kristensen
 
 
 
Leo Estvad
 
 
 
Jens Søndergaard
 
 
 
Jens Søndergaard
 
 
 
Anelise Søndergaard
 
 
 
Anelise Søndergaard
 
 
 
Anelise Søndergaard
 
 
 
Anelise Søndergaard
 
 
 
Anelise Søndergaard
 

 

 

INDTRYK FRA SÆRUDSTILLINGERNE 2019

 
“Forankring · Vestkystmalere fra nær og fjern”
 
Denne sommer præsenterede vi en lang række danske kunstværker i Pakhuset - alle forankrede i den endeløse jyske Vestkyst. Motiverne rækker fra Niels Bjerres gamle have med bistade i Harboøre, Arnold Krogs aftenstemning i Agger(tidligere hos kong Chr.X på Klitgården) til den altid aktuelle Jens Søndergaard og hans engagement i strand, landskab og personer nord og syd for Limfjorden. Også nyere malere som Leo Estvad, Knud Eel, J.P.Groth-Jensen og Erland Knudssøn Madsen har fastholdt det særegne land og hav i deres arbejder.
 
 
Niels Bjerre
 
 
Arnold Krog
 
 
Jens Søndergaard

 
Leo Estvad

 
J.P. Groth-Jensen

 
Erland Knudssøn Madsen
 
 
“Johan Rohde · kunstneren og hans Samtid omkring 1900”
 
Årtierne omkring 1900 var en brydningstid, hvor især maleren Johan Rohde bragte kendskabet til samtidens sprudlende europæiske kunst til det lidt provinsielle Danmark. Det var således f.eks. multitalentet Johan Rohde, der var ophavsmand til introduktionen af malerne Gauguin og van Gogh i København i 1893!
 
Særudstillingen i Krik gav et kig ind i denne enestående epokes kunst og historie. Blandt Rohdes mange åndsfæller mødtes navne som Vilhelm Hammershøi, J.F.Willumsen og Kristian Zartmann. Også Rohdes symbolistiske værker fra både Tönning, Italien og Christianshavn var repræsenteret her.
 
 
 
Johan Rohde : Litografi efter Vilhelm Hammershøis maleri

 
J.P. Willumsen

 
Kristian Zartmann
 
 
Georg Brandes
 
 
Ebbe i Tönning 1893
 
 
Christianshavn 1900