Portal kategorier  >>  Billedkunst   >>  Tegninger
 
Avanceret søgning her.
 
Tysk kunstner 
(19. årh.) 
Portræt af en 
kvinde. Bly på 
papir/opklæbet. 
Signeret.: Carl 
Reinshagen ... Tysk kunstner (19. årh. ) Portræt af en kvinde.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Andersen, 
Sophie. 19. 
årh. Danmark. 
En nellike. 
Signeret: 
Sophie Andersen 
1881. 19. årh. 
26 x 22 ... Andersen, Sophie. (19. årh. ) Danmark: En nellike.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Karen-Aase 
Cavling 
(1898-1975):
Skitser af 
læsende kvinde 
1917.
Bly på papir.
Sign.: ... Tegning af Karen-Aase Cavling - skitser 1917.
Ole Buus Larsen
Fritz, Andreas 
(1828 - 1906) 
Danmark. 
Landskab. Tusch 
på papir. 21 x 
25 ... Fritz, Andreas (1828 - 1906) Danmark. Landskab.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Gislason, Jon 
(1955-): 
Komposition. 
Akvarel/tusch 
på papir. 
Usigneret. 30 x 
24 cm. Uden 
ramme. Gislason, Jon (1955- ) Danmark
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Lilli 
Gésinus-Visser 
(20 årh):
Ungt par i 
falkedragter på 
strand.
Tusch på 
papir.
Sign.: ... Tegning af Lilli Gésinus-Visser - Ungt par i folkedragter ved strand.
Ole Buus Larsen
Kabell, Ludvig 
(1853 - 1902) 
Danmark. 
Landskab. 
Sydsjælland. 
Laveret tusch. 
Signeret. 18 x 
15 ... Kabell, Ludvig (1853 - 1902) Danmark: Landskab.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Danelund, Svend 
Christian 
Bejlegaard 
(1916 - 2001) 
Danmark: Parti 
fra Skagen. 
Signeret 1962. 
... Danelund, Svend Christian Bejlegaard (1916 - 2001) Danmark: Parti fra Skagen.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Stort Tryk 
inkl. gammel 
ramme
Søndag 
eftermiddag i 
en dansk 
præstegård 
slutningen af 
1800 ... Stort Tryk inkl. gammel ramme
Søndag eftermiddag i en dansk præstegård ...
ViKaLi
Hans Jørgen 
Korn 
(1888-1963):
Portræt af 
læsende og 
siddende kvinde 
1936.
Oliekridt og 
kul på ... Tegning af H. J. Korn 1936 - Siddende og læsende kvinde.
Ole Buus Larsen
Fritz, Andreas 
(1828 - 1906) 
Danmark: Forår. 
Pen, bly på 
papir. 25 x 
36,5 cm. 
Signeret.: A. 
... Fritz, Andreas (1828 - 1906) Danmark: Forår.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Fritz, Andreas 
(1828 - 1906) 
Danmark: Udsigt 
fra Havbakkerne 
mod Aarhus. Bly 
på papir. 
29 ... Fritz, Andreas (1828 - 1906) Danmark: Udsigt fra Havbakkerne mod Aarhus.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
W.E. Martini 
(19 årh):
Opstilling på 
stenkarm med 
ferskner og 
kurv med druer 
og vingrene ... Tegning af W. E. Martini 1855 - Opstilling på stenkarm med frugtkurv.
Ole Buus Larsen
Schmidt, 
Albrecht (1870 
- 1945) 
Danmark: Hav. 
Harboøre. Bly. 
Signeret: A. 
Schmidt 
1908.10,5 x ... Schmidt, Albrecht (1870 - 1945) Danmark: Hav. Harboøre.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Ubekendt 
kunstner (19 
årh):
Komposition 
med 
indstiftelsen 
af Nadveren, De 
12 disciple, 
Kristus ... Religiøs tegning.
Ole Buus Larsen
A. Weber (20 
årh):
Bindingsværkshus 
ved sø, Thurø 
1948.
Tusch/akvarel 
på papir.
Sign.: A. ... Tegning af A. Weber 1948 - Bindingsværkshus ved sø, Thurø.
Ole Buus Larsen
Exner, Julius 
(1825 - 1910) 
Danmark: To 
piger i 
folkedragt. 
Signeret.: J. 
Exner. 24 x 19 
... Exner, Julius (1825 - 1910) Danmark: To piger i folkedragt.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
A. Weber (20 
årh):
Fiskerhus ved 
kysten 1929.
Tusch/oliekridt 
på papir.
Sign.: A. ... Tegning af A. Weber 1929 - Fiskerhus ved kysten.
Ole Buus Larsen
Thomsen, Carl 
Christian Jacob 
Frederik (1847 
- 1912) 
Danmark: 
Personer. 
Pen/bly. 
Signeret.: ... Thomsen, Carl Christian Jacob Frederik (1847 - 1912) Danmark: Personer.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Hegndal, 
Valdemar 
Foersom (1916 - 
2002) Danmark: 
En pige i 
gymnastikdragt. 
Rødkridt 
... Hegndal, Valdemar Foersom (1916 - 2002) Danmark: En pige i gymnastikdragt.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Jensen, Thomas 
(1831 - 1916) 
Danmark: 
Landskab med 
gående. Bly på 
papir. 
Signeret: 
Thomas Jensen 
... Jensen, Thomas (1831 - 1916) Danmark: Landskab med gående.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Litografisk 
tryk signeret 
af Bjørn 
Wiinblad med 
sølvramme.
H - 73 cm, B - 
54 cm og D - 1 
... Litografisk tryk signeret af Bjørn Wiinblad med sølvramme.
5000m2 udstilling.
Osted Antik
Tegnet portræt 
af professor 
Erling 
Dahl-Iversen
Bagpå står der 
til Flemming 
fra far 1/2 ... Portræt af Erling Dahl-Iversen
Kinnerup Antik & Porcelæn
Ella Pedersen 
(19/20 årh):
Rosengren 
1912.
Bly på papir.
Uden ramme.
Sign.: Ella 
... Tegning af Ella Pedersen - Rosengren 1912.
Ole Buus Larsen
Nakajima, 
Yoshio (1940 - 
) 
Sverige/Japan: 
Ansigter. Bly 
og kridt 
på tapet 
papir. ... Nakajima, Yoshio (1940 - ) Sverige/Japan: Ansigter.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Ella Pedersen 
(19/20 årh):
Skitse af 
blomster 1913.
Bly på papir.
Uden ramme.
Sign.: Ella 
... Tegning af Ella Pedersen - Skitse af blomster 1913.
Ole Buus Larsen
Nakajima, 
Yoshio (1940 - 
) 
Sverige/Japan: 
Komposition. 
Kridt på papir. 
Signeret. 36 x 
26 ... Nakajima, Yoshio (1940 - ) Sverige/Japan: Komposition
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Nakajima, 
Yoshio (1940 - 
) 
Sverige/Japan: 
En mand og 
kvinde. Bly og 
kridt på papir. 
Signeret. 36 
... Nakajima, Yoshio (1940 - ) Sverige/Japan: En mand og kvinde.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Ella Pedersen 
(19/20 årh):
Skitse af 
blomster 1912.
Bly på papir.
Uden ramme.
Sign.: ... Tegning af Ella Pedersen - Skitse af blomster 1912.
Ole Buus Larsen
Nakajima, 
Yoshio (1940 - 
) 
Sverige/Japan: 
En kvinde. Bly 
og kridt på 
papir. 
Signeret. 36 x 
26 ... Nakajima, Yoshio (1940 - ) Sverige/Japan: En kvinde.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Nakajima, 
Yoshio (1940 - 
) 
Sverige/Japan: 
En kvinde. Bly 
og kridt på 
papir. 
Signeret. 36 x 
26 ... Nakajima, Yoshio (1940 - ) Sverige/Japan: En kvinde.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Nakajima, 
Yoshio (1940 - 
) 
Sverige/Japan: 
En kvinde. Bly 
og kridt på 
papir. 
Signeret. 36 x 
26 ... Nakajima, Yoshio (1940 - ) Sverige/Japan: En kvinde.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Nakajima, 
Yoshio (1940 - 
) 
Sverige/Japan: 
Ansigter. Bly 
og kridt på 
papir. 
Signeret. 36 x 
26 ... Nakajima, Yoshio (1940 - ) Sverige/Japan: Ansigter.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Nakajima, 
Yoshio (1940 - 
) 
Sverige/Japan: 
En kvinde. Bly 
og kridt på 
papir. 
Signeret. 36 x 
26 ... Nakajima, Yoshio (1940 - ) Sverige/Japan: En kvinde.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Ella Pedersen 
(19/20 årh):
Iris 1912.
Bly på papir.
Uden ramme.
Sign.: Ella 
Pedersen ... Tegning af Ella Pedersen - Iris 1912
Ole Buus Larsen
Nakajima, 
Yoshio (1940 - 
) 
Sverige/Japan: 
En mand og 
kvinde. Bly og 
kridt på papir. 
Signeret. 36 
... Nakajima, Yoshio (1940 - ) Sverige/Japan: En mand og kvinde.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Nakajima, 
Yoshio (1940 - 
) 
Sverige/Japan: 
En kvinde. Bly 
og kridt på 
papir. 
Signeret. 36 x 
26 ... Nakajima, Yoshio (1940 - ) Sverige/Japan: En kvinde.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Nakajima, 
Yoshio (1940 - 
) 
Sverige/Japan: 
En kvinde. Bly 
og kridt på 
papir. 
Signeret. 36 x 
26 ... Nakajima, Yoshio (1940 - ) Sverige/Japan: En kvinde.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Ella Pedersen 
(19/20 årh):
Lilje 1912.
Bly på papir.
Uden ramme.
Sign.: Ella 
Pedersen ... Tegning af Ella Pedersen - Lilje 1912.
Ole Buus Larsen
Tryk af 
Heinrich Blunck 
(1891-1963) 
inkl. ramme 
"Parti fra 
Stolbro på 
Als", ... Tryk af Heinrich Blunck (1891-1963) inkl. ramme
"Parti fra Stolbro på ...
ViKaLi
Trætryk af 
Heinrich Blunck 
(1891-1963) 
inkl. ramme 
"Vibøge mod 
Lysabil" på øen 
Als i ... Trætryk af Heinrich Blunck (1891-1963) inkl. ramme
"Vibøge mod Lysabil" ...
ViKaLi
Ella Pedersen 
(19/20 årh):
Stedmoderblomster 
i kobber 
stjertpotte 
1912.
Bly på papir.
Uden ... Tegning af Ella Pedersen 1912 - stedmoderblomster i potte.
Ole Buus Larsen
Dansk kunstner 
(19. årh.) 
Danmark: 
Sejlskibe på 
havet. Bly på 
papir. 
Signeret.: C. 
la Cour ... Dansk kunstner (19. årh. ) Danmark: Sejlskibe på havet.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Tryk af den 
fynske maler 
Johannes Larsen
Tydelig 
angivelse af 
motivets 
geografiske ... Tryk af den fynske maler Johannes Larsen
Tydelig angivelse af motivets ...
ViKaLi
Møller, Jens 
Peter  (1783 - 
1854) Danmark: 
Vandmølle. Bly 
på papir. 
Usigneret. 25,5 
x 33 ... Møller, Jens Peter (1783 - 1854) Danmark: Vandmølle
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Møller, Jens 
Peter (1783 - 
1854) Danmark: 
Personer ved 
bondegård. 
Usigneret. Bly 
på papir. 24 x 
... Møller, Jens Peter (1783 - 1854) Danmark: Personer ved en gård.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Møller, Jens 
Peter (1783 - 
1854) Danmark: 
Et kapel. 
Usigneret. Bly 
på papir. 28,5 
x 21,5 ... Møller, Jens Peter (1783 - 1854) Danmark: Et kapel.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Oluf Chr. 
Nielsen (19 
årh):
Akademitegning 
af fragment.
Akvarel/kul på 
papir.
Usigneret.
Små ... Akademitegning af Oluf Chr. Nielsen ca. 1890.
Ole Buus Larsen
Dansk 
guldalderkunstner 
(19. 
årh.): 
Parti fra 
Garnisions 
Kirken, 
København, 
set fra ... Dansk guldalderkunstner (19. årh. ): Parti fra Garnisions Kirken, set fra ...
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Tryk af den 
fynske maler 
Johannes Larsen
Tydelig 
angivelse af 
motivets 
geografiske ... Tryk af den fynske maler Johannes Larsen
Tydelig angivelse af motivets ...
ViKaLi
Ella Pedersen 
(19/20 årh):
Vase med 
påskeliljer.
Bly på papir.
Uden ramme.
Sign.: Ella 
... Tegning af Ella Pedersen 1912 - vase med påskeliljer.
Ole Buus Larsen
Indrammet 
litografi af 
Damkjær med 
motiv af to 
traner
Signeret 
Damkjær-63
H. 62 cm. B. 
... Damkjær

To traner
Litografi
Kinnerup Antik & Porcelæn
Ella Pedersen 
(19/20 årh):
Lilje.
Bly på papir.
Uden ramme.
Sign.: Ella 
Pedersen.
Dateret - ... Tegning af Ella Pedersen 1912 - Lilje.
Ole Buus Larsen
Jerichau, Jens 
Adolf 
(1816-1883) 
Danmark. Engle. 
Bly på papir. 
Signeret: JA 
Jerichau, 1860. 
20 x ... Jerichau, Jens Adolf (1816-1883) Danmark. Engle.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
A. Weber (20 
årh):
Gammelt, 
kroget træ 
1950.
Bly/kul på 
papir.
Sign.: A. 
Weber.
Dateret ... Tegning af A. Weber 1950 - Gammelt træ.
Ole Buus Larsen
Kittendorff, 
Johan Adolph 
(1805 - 1902) 
Danmark: 
Køer. 
Bly på 
papir. 
Signeret. A. 
... Kittendorff, Johan Adolph (1805 - 1902) Danmark: Køer.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Schwartz, Johan 
Georg Frans 
(1850 - 1917) 
Danmark: Hunde. 
Bly på 
papir. 
Signeret: ... Schwartz, Frantz (1850 - 1917) Danmark: Hunde
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Anker Andersen 
(19/20 årh):
And.
Bly på papir.
Sign.: Anker 
Andersen 1918.
Uden ramme.
22x27
Tegning af Anker Andersen 1918 - And.
Ole Buus Larsen
Smidth, Hans 
(1839-1917) 
Danmark: En 
bondekone ved 
et bord. Bly på 
papir. 
Signeret.: HS. 
14 x ... Smidth, Hans (1839-1917) Danmark: En bondekone ved et bord
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Pedersen, Hugo 
V. (1870 - 
1959) Danmark. 
En siddende 
araber. Bly 
på papir. 
Signeret: Hugo 
... Pedersen, Hugo V. (1870 - 1959) Danmark. En siddende araber.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Kittendorff, 
Johan Adolph 
(1805 - 1902) 
Danmark: Torve 
handlere 
(København). 
Tegning på 
papir. 8 ... Kittendorff, Johan Adolph (1805 - 1902) Danmark: Torve handlere (København).
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Kittendorff, 
Johan Adolph 
(1805 - 1902) 
Danmark: Torve 
koner 
(København). 
Bly på papir. 
7,5 x 12 ... Kittendorff, Johan Adolph (1805 - 1902) Danmark: Torve koner (København).
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Otto Woldbjerg 
Nielsen (født 
1902):
Portræt af 
dreng 1924.
Bly på papir.
Sign.: Otto 
... Tegning af Otto Woldbjerg Nielsen - Portræt af dreng 1924.
Ole Buus Larsen
Jensen, Georg 
(1866 - 1935) 
Danmark: En 
lille pige ved 
Koldinghus. 
Tusch på papir. 
Signeret: ... Jensen, Georg (1866 - 1935) Danmark: En lille pige ved Koldinghus.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Rosenstand, 
Vilhelm (1838 - 
1915) Danmark: 
Parti fra en 
strand. "... 
slev". Bly på 
papir. ... Rosenstand, Vilhelm (1838 - 1915) Danmark: Parti fra en strand.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Schleisner, 
Christian 
Andreas (1810 - 
1882) Danmark: 
En mand i 
Alperne. Bly på 
papir. 
Signeret: ... Schleisner, Christian Andreas (1810 - 1882) Danmark: En mand i Alperne.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Raadsig, Peter 
(1806 - 1882) 
Danmark.: 
Portræt af en 
mand. Bly på 
papir. 
Signeret: P. 
Raadsig. ... Raadsig, Peter (1806 - 1882) Danmark. : Portræt af en mand.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Dansk kunstner 
(18. årh.): 
Portræt af en 
mand. Tusch på 
papir. 12 x 9,5 
cm. Usigneret.
Indrammet. Dansk kunstner (18. årh. ): Portræt af en mand.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Otto Woldbjerg 
Nielsen (født 
1902):
Rytterstatue i 
Akropolismuseet, 
Athen 1924.
Bly på ... Tegning af Otto Woldbjerg Nielsen - Rytterstatue i Akropolismuseet, Athen 1924.
Ole Buus Larsen
Otto Woldbjerg 
Nielsen (født 
1902):
Statue af den 
ægyptiske konge 
Amenophis IV - 
1924.
Bly på ... Tegning af Otto Woldbjerg Nielsen - Statue af den ægyptiske konge Amenophis ...
Ole Buus Larsen
Gerda Wegener: 
Modelstudie. 
Signeret Gerda 
Gottlieb 1903. 
(Her name 
before 
marryiing Einar 
... Gerda Wegener:
Modelstudie. Sign. Gerda Gottloeb 1903.
Egebæk Antik
Otto Woldbjerg 
Nielsen (født 
1902):
Hus ved 
Christianhavns 
kanal 1924.
Bly på papir.
Sign.: ... Tegning af Otto Woldbjerg Nielsen - Hus på Christianshavn ved kanalen 1924.
Ole Buus Larsen
Podesti, 
Francesco 
(1800-1895) 
Italien: Mands 
portræt. Bly. 
Signeret: 
Podesti fec. 12 
x 10,8 ... Podesti, Francesco (1800-1895) Italien: Mands portræt.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
O. Mou (20 
årh):
Diverse 
skitser af 
hunde.
Bly på papir.
Sign.: O. Mou
Uden ramme.
23x29 Diverse skitser af hunde - udført af O. Mou.
Ole Buus Larsen
Nathorst 
Westfeldt, 
Karin (1921 - ) 
Danmark. En 
model. Tegning. 
Signeret.: 
Monogram. 42 x 
30 ... Nathorst Westfeldt, Karin (1921 - ) Danmark. En model.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Nathorst 
Westfeldt, 
Karin ( 1921 - 
) Danmark. En 
model. Bly. 
Signeret: 
Monogram. 42 x 
30 ... Nathorst Westfeldt, Karin ( 1921 - ) Danmark. En model.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Hans Jørgen 
Korn 
(1888-1963):
Guitarspillende 
kvinde.
Oliekridt og 
kul på papir.
Sign.: ... Tegning af H. J. Korn - guitarspillende kvinde.
Ole Buus Larsen
Leif Rydeng: f. 
Helsingør 1913, 
d. 1975.
Studie af 
hveps. 
Signeret. 
Akvarel på 
japanpapir. ... Leif Rydeng: f. Helsingør 1913, d. 1975.
Studie af hveps.
L'Art
Andreas Fiebig 
(19 årh):
Skål med 
frugter og 
nødder 1856.
Bly på papir.
Under tegning 
er der ... Tegning af Andres Fiebig 1856 - Skål med frugt og nødder.
Ole Buus Larsen
Litografi i 
klare stærke 
farver signeret 
255/500 Heerup 
af Henry 
Heerup.
H - 61 cm, B - 
51 cm ... Litografi i klare stærke farver signeret 255/500 Heerup af Henry Heerup. ...
Osted Antik
Vontilius, 
Jeppe (1915 - 
1994) Danmark: 
En model. 
Bly/kuglepen på 
kuvert. 
Signeret.: IV. 
20,5 x ... Vontilius, Jeppe (1915 - 1994) Danmark: En model.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Otto Woldbjerg 
Nielsen (født 
1902):
Figur fra 
vestgavlen på 
Athene Ægina, 
Grækenland 
1924.
Bly ... Tegning af Otto Woldbjerg Nielsen - Figur fra bygningsværket Athene Ægina i ...
Ole Buus Larsen
Otto Woldbjerg 
Nielsen (født 
1902):
Pigeportræt i 
profil 1923.
Bly på papir.
Sign.: Otto 
... Tegning af Otto Woldbjerg Nielsen - Pigeportræt i profil 1923.
Ole Buus Larsen
Otto Woldbjerg 
Nielsen (født 
1902):
Pigeportræt i 
profil 1923.
Bly på papir.
Sign.: Otto 
... Tegning af Otto Woldbjerg Nielsen - Pigeportræt i profil 1923.
Ole Buus Larsen
Litografi af 
Svend Englund 
1991.
H - 48 cm og B 
- 75 cm.
Uden ramme:
H - 33 cm og B 
- 61 cm. Litografi af Svend Englund 1991.
5000m2 udstilling.
Osted Antik
Litografi med 
pige motiv af 
Ib Spang Olsen 
nr. 130/145.
H - 31 cm og B 
- 37,5 cm.
Uden ... Litografi af Ib Spang Olsen nr. 130/145.
5000m2 udstilling.
Osted Antik
Litografi Parit 
fra Færøerne 
signeret 
Svarthus af 
Jack Kampmann 
1972.
H - 35,5 cm og 
B - 44 cm. ... Litografi Parit fra Færøerne signeret Svarthus af Jack Kampmann 1972. ...
Osted Antik
Otto Woldbjerg 
Nielsen (født 
1902):
Spånkurv 1917.
Bly på papir
Sign.: 
malerlærling 
Otto ... Tegning af Otto Woldbjerg Nielsen - Spånkurv 1917.
Ole Buus Larsen
Raymond TRAMEAU 
(1897-1985) 
fransk 
kunstner.
Nøgen kvinde i 
kubistisk stil. 
Tegning på ... Raymond TRAMEAU (1897-1985) fransk kunstner.
Nøgen kvinde i kubistisk ...
L'Art
Hans Jørgen 
Korn 
(1888-1963):
Portræt af 
smuk, siddende 
mad i stue 
1939.
Oliekridt og 
kul på ... Tegning af H. J. Korn 1939 - Siddende mand i stue.
Ole Buus Larsen
Henry Heerup 
Oliekridt og 
blyant tegning, 
signeret Heerup 
selvportræt 29 
januar 1945.
H - 36,5 ... Henry Heerup Oliekridt og blyant tegning, signeret Heerup selvportræt 29 ...
Osted Antik
Tryk i fin 
træramme 
signeret S.W.H. 
af Svend Wiig 
Hansen, 
1922-1997. 
H - 38,5 cm og 
B - 42 ... Tryk i fin træramme signeret S. W. H. af Svend Wiig Hansen, 1922-1997. ...
Osted Antik
Hans Jørgen 
Korn 
(1888-1963):
Portræt af 
smuk, siddende 
kvinde i ride 
dress 1935.
Oliekridt og 
... Tegning af H. J. Korn 1935 - Siddende kvinde i ride dress.
Ole Buus Larsen
Tegning af 
kvindefigur, 
"Kvinde 1" 
signeret Harald 
Jensen 1941.
H - 81 cm og B 
- 64 cm.
Uden ... Tegning af kvindefigur, "Kvinde 1" signeret Harald Jensen 1941.
5000m2 ...
Osted Antik
Litografi i 
mørke farver 
signeret Kehnet 
Nielsen 1998.
H - 80 cm og B 
- 74 cm. 
Uden ramme:
H ... Litografi i mørke farver signeret Kehnet Nielsen 1998.
5000m2 udstilling.
Osted Antik
Træsnit i mørke 
farver signeret 
Kehnet Nielsen 
2000.
H - 82 cm og B 
- 62 cm. 
Uden ramme:
H - ... Træsnit i mørke farver signeret Kehnet Nielsen 2000.
5000m2 udstilling.
Osted Antik
Træsnit af en 
and, ingen 
signatur.
H - 40 cm og B 
- 35,5 cm.
Uden ramme:
H - 21,5 cm 
and B - ... Træsnit af en and, ingen signatur.
5000m2 udstilling.
Osted Antik
Litografi i 
farver af Bent 
Thorsen fra 
1980 med ramme 
i lyse farver.
H - 42 cm, B - 
36 cm og D ... Litografi i farver af Bent Thorsen fra 1980.
5000m2 udstilling.
Osted Antik
Litografisk 
tryk i flotte 
farver af en 
påfugl, ingen 
signatur.
H - 40 cm og B 
- 35 cm. 
Uden ... Litografisk tryk i flotte farver af en påfugl, ingen signatur.
5000m2 ...
Osted Antik
Litografisk 
tryk af Svend 
Engelund. 
H - 36 cm og B 
- 41,5 cm. 
Uden ramme:
H - 20 cm og B 
- ... Litografisk tryk af Svend Engelund.
5000m2 udstilling.
Osted Antik

Side:  2
 1  2  3  4