Portal kategorier  >>  Billedkunst   >>  Grafik
 
Avanceret søgning her.
 
Wagner, Jaques 
(18. årh.): 
Parti fra 
Flanderen. 
Kobberstik
Signeret. 
Efter David 
Teniers ... Wagner, Jaques (18. årh. ): Parti fra Flanderen
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Waterloo, 
Anthonius (1610 
- 1690) 
Holland: En vej 
ved et egetræ. 
Kobberstik. 
Usigneret. 13,2 
x ... Waterloo, Anthonius (1610 - 1690) Holland: En vej ved et egetræ
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Tom-Petersen, 
Peter 
(1861-1926) 
Danmark: Scene 
fra en by. 
Radering. 
Signeret 1915. 
33 x 24 ... Tom-Petersen, Peter (1861-1926) Danmark. Scene fra en by.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Vorsterman, 
Lucas II (1595 
- 1675). 
Bibelsk scene. 
Signeret 1620. 
Kobberstik. 32 
x 39 cm. Efter 
... Vorsterman, Lucas II (1595 - 1675). Bibelsk scene
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Bagelaar, Ernst 
Willem Jan 
(1775 - 1837) 
Holland: En 
hyrde med køer. 
Kobberstik. 
Signeret. 14 x 
... Bagelaar, Ernst Willem Jan (1775 - 1837) Holland: En hyrde med køer.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Raimond, Jean 
(1695 - 1766) 
Frankrig: Jesus 
Christ dans le 
Sépulcre. 
Kobberstik. 
Signeret. 44 x 
... Raimond, Jean (1695 - 1766) Frankrig: Jesus Christ dans le Sépulcre.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Heemskerck, 
Maarten van 
(1498 - 1574) 
Holland: 
Bibelsk scene. 
Kobberstik. 
Signeret. 21,5 
x 26 ... Heemskerck, Maarten van (1498 - 1574) Holland: Bibelsk scene.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Hendricx, 
Gillis (1577 - 
1640). Belgien. 
Jagtscene. 
Efter Rubens. 
Signeret. 
Kobberstik. 30 
x 44 ... Hendricx, Gillis (1577 - 1640). Belgien. Jagtscene.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Yasse Tabuchi 
(1921-2009):
Komposition,
Farvelitografi 
på papir.
Nummer 131/150
Sign.: ... Farvelitografi af Yasse Tabuchi - Komposition
Ole Buus Larsen
Peter Ilsted: 
"Vinterlandskab".
  Mezzotinte i 
farver. 
Signeret. 
Prøvetryk.
Pladestørrelse 
22 ... Peter Ilsted: "Vinterlandskab". Mezzotinte i farver.
L'Art
Kristofer 
Eriksen-Ganer 
(1889-1962):
Portræt af 
adelsmand fra 
rokokotiden.
Radering på 
... Radering af Kristofer Eriksen-Ganer - Portræt af adelsmand fra rokokotiden. .
Ole Buus Larsen
Fjederholt, 
Preben (1955 - 
2000) Danmark. 
Opstilling. 
Litografi.
Signeret: 
Fjederholt 
95. 30 x ... Fjederholt, Preben (1955 - 2000) Danmark. Opstilling.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Lode, Odvardt 
Helmodt von de 
(1726 - 1757) 
Danmark: 
Portræt af Kong 
Christian 1 
(1757). ... Lode, Odvardt Helmodt von de (1726 - 1757) Danmark: Portræt af Kong ...
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Peter Meinert 
(født 1951):
Kubistisk 
komposition 
1985.
Serigrafi på 
papir.
Nummer ... Serigrafi af Peder Meinert 1985.
Ole Buus Larsen
Clemens, Johann 
Friderich (1748 
- 1831). 
Danmark: 
Sokrates med 
sin dæmon. 
Signeret. 35 x 
46 ... Clemens, Johann Friderich (1748 - 1831). Danmark: Sokrates med sin dæmon.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Bruno Kjær 
(født 1953):
2 
kompositioner.
Farvelitografi 
på papir.
Litografi 1:
Komposition 
... Litografier af Bruno Kjær 2000 - Kompositioner.
Ole Buus Larsen
Rigaud, Jacques 
(1681 - 1754) 
Frankrig: Vue 
de la Place Des 
Victoires. 
Kobberstik. 
Signeret. 22 
... Rigaud, Jacques (1681 - 1754) Frankrig: Vue de la Place Des Victoires.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Dahlberg, Erik 
Jönsson (1625 - 
1703) Sverige: 
Kort over 
indløbet til 
Limfjorden med 
bastionen ... Dahlberg, Erik Jönsson (1625 - 1703) Sverige: Kort over indløbet til ...
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Aksel Mørch 
(1883-1960):
Sønnen Jørgen 
1919
Sign.: 
Usigneret
Radering på 
papir.
Uden ... Radering af Aksel Mørch - Sønnen Jørgen 1919.
Ole Buus Larsen
Degett, Karen 
(1954 - 2011) 
Danmark: Edens 
Have. 
Håndkoloreret 
kold nåls 
radering. 
Usigneret. 18 
... Degett, Karen (1954 - 2011) Danmark: Edens Have.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Benjamin 
(Benne) 
Dahlerup 
(1898-1959):
Havneparti.
Træsnit på 
papir.
Sign.: B. 
Dahlerup i ... Træsnit Benjamin Dahlerup - Havneparti.
Ole Buus Larsen
Bailliu,, 
Barend (1641 - 
) Belgien: S. 
Canutus IV. Rex 
et Protomartyr 
Danorum. 
Kobberstik, 
1678. ... Bailliu,, Barend (1641 - ) Belgien: Knud IV. Dansk konge og Martyr.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Linda Watson 
(20 årh):
Litografier på 
papir.
Begge signeret 
- L. Watson 
Febr. 2010.
Litografi ... Litografier af Linda Watson 2010.
Ole Buus Larsen
Degett, Karen 
(1954 - 2011) 
Danmark: En 
nøgen kvinde. 
Træsnit. 
Håndkoloreret. 
Unika. 
Signeret. ... Degett, Karen (1954 - 2011) Danmark: En nøgen kvinde.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Degett, Karen 
(1954 - 2011) 
Danmark: Edens 
Have. Radering. 
Hånd koloreret. 
Unik. 
Usigneret. 20,5 
... Degett, Karen (1954 - 2011) Danmark: Edens Have.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Giovanni 
Piranesi 
(1720-78):
Motiv fra 
Piazza della 
Rotonda.
Kobberstik på 
papir (senere 
... Kobberstik af Piranesi - Piazza della Rotonda.
Ole Buus Larsen
Johannes Larsen 
træsnit Geir 
fugle  28 x 22 
cm. Nr. 333933 Johannes Larsen træsnit Geirfugle
Middelfart Antik
Giovanni 
Piranesi 
(1720-78):
Motiv fra 
Piazza Navona.
Kobberstik på 
papir (senere 
... Kobberstik af Piranesi - Piazza Navona.
Ole Buus Larsen
Aksel Mørch 
(1883-1960):
Vinterparti 
med mølle 1924.
Sign.: Aksel 
Mørch 1924
Radering på 
... Radering af Aksel Mørch - Vinterparti med mølle 1924.
Ole Buus Larsen
Ostade, Adriaen 
van (1610 - 
1685) - efter - 
Holland: Køkken 
scene. 
Kobberstik. 
Signeret i ... Ostade, Adriaen van (1610 - 1685) Holland: Køkken scene
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Aksel Mørch 
(1883-1960):
Arbejdere i 
Kalkbrænderihavnen.

Sign.: A, 
Mørch (I 
trykket)
Radering ... Radering af Aksel Mørch - Arbejdere i Kalkbrænderihavnen.
Ole Buus Larsen
Corneille
91 / 200.
Lysmål 58 / 42 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Corneille
150 /200.
Lysmål 50 / 68 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Mogens Andersen
grafik i sølvfarvet ramme.
Sign. M A
Stenstrøm Antikviteter
Aksel Mørch 
(1883-1960):
Sønnen Jørgen 
1919
Sign.: Aksel 
Mørch 19.
Radering på 
papir.
Uden ... Radering af Aksel Mørch - Sønnen Jørgen 1919.
Ole Buus Larsen
Haas, Jonas 
(1720 - 1775) 
Danmark. Kort 
over Aarhus 
Stift. 
Kobberstik. 45 
x 55 cm. 
Indrammet. Haas, Jonas (1720 - 1775) Danmark. Kort over Aarhus Stift.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Prospekt over 
Ebeltoft, 1767. 
Kobberstik. Den 
Danske Atlas. 
Udgivet af Erik 
Pontoppidan. 20 
x 30 ... Prospekt over Ebeltoft, 1767. Kobberstik. Den Danske Atlas.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Tryk af Lise 
Malinovsky
Fra 1988
Originalt tryk 
nr. 16/200
Lise 
Malinovsky (F. 
1957), ... Tryk af Lise Malinovsky
Fra 1988
Originalt tryk nr. 16/200
Indrammet i ...
ViKaLi
Haas, Jonas 
(1720 - 1775) 
Danmark. Bykort 
over Roskilde. 
Originalt 
kobberstik. Fra 
Erik ... Haas, Jonas (1720 - 1775) Danmark. Bykort over Roskilde. Originalt ...
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Bruun, Johan 
Jacob (1715 - 
1789) Danmark: 
Prospekt af 
Jægerspris 
Slot. 1755. ... Bruun, Johan Jacob (1715 - 1789) Danmark: Prospekt af Jægerspris Slot.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Haas, Jonas 
(1720 - 1775) 
Danmark. 
Prospekt af 
Nakskov. 
Originalt 
kobberstik. 18 
x 26 ... Haas, Jonas (1720 - 1775) Danmark. Prospekt af Nakskov.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Grafisk blad fra New York. 1923.
Louigi Kasimir.
42 x 55 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Poul Skov 
Sørensen (født 
1951):
Rold Skov.
Linoleumssnit 
på papir.
Sign.: Poul 
Skov Sørensen 
... Linoleumssnit af Poul Skov Sørensen - Rold Skov.
Ole Buus Larsen
Lode, Alexia de 
(1737 - 1765). 
Danmark. 
Prospekt over 
Jægerspris. 
Signeret. 
Kobberstik. 18 
x 26 ... Lode, Alexia de (1737 - 1765) Prospekt over Jægerspris.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Poul Skov 
Sørensen (født 
1951):
Landskab 1984
Linoleumssnit 
på papir.
Sign.: Poul 
Skov ... Linoleumssnit af Poul Skov Sørensen 1984 - Landskab.
Ole Buus Larsen
Mogens Balle 
(1921-1988)
Abstrakt 
komposition
Farvelagt 
litografi  
Sign. Balle 
Mål ... Mogens Balle

Farvelagt litografi
Stari Classic
Emil Gregersen 
(1921-1993)
Litografi i 
farver   
Tryk sign. 
Emil Gregersen 
(231/270) 
Mål ... Emil Gregersen

Litografi
Stari Classic
Axel Lind 
(1907-2011)
Litografi i 
farver   
Tryk sign. 
Axel Lind 
(340/500) 
Mål incl. ... Axel Lind

Litografi
Stari Classic
Grete Balle 
(1926 - )
Litografi i 
farver   
Tryk sign. 
Grete Balle 
1974 (36/500)
Mål ... Grete Balle

Litografi
Stari Classic
Signeret grafisk plakat.
år.1984.
Mål.80 X 57 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Corneille 1987.
Ætsning 3/60.
Mål. 48 X 41 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Grafisk plakat.
Toulouse Lautrec.
Mål. 42X31 cm.
Gl. sølv ramme.
Stenstrøm Antikviteter
Mogens Andersen.
Grafik 28/100.
År 1991.
Mål.81X107 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Hornung
grafisk plakat.
mål. 65X59 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Corneille 62/200.
Mål 77X97 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Grafisk plakat.
Ting.
Mål 60X74 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Chagal usign.
Lysmål. 24X28 cm.
Gl. sølvramme.
Stenstrøm Antikviteter
Freddie.
Grafik mål.
70X54 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Mogens Andersen.
Grafik. 9/150.
Mål.75X54 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Mogens Andersen.
Grafik 53/100.
Mål. 84X61 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Corneille.

Mål. 85X65 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Corneille
grafik 128/200.
år 96.
Lysmål 63X46 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Leif Melskens 
(1932-2010):
Sydlandsk 
Bjergparti ved 
sø 1965.
Litografi på 
papir.
Sign.: Leif 
... Farvelitografi af Leif Melskens 1965 - Sydlandsk bjergparti ved sø.
Ole Buus Larsen
Haas, Jonas 
(1720 - 1775) 
Danmark. Amager 
Torv. 
Håndkoloreret 
kobberstik. 
Signeret. 17 x 
24 cm. Haas, Jonas (1720 - 1775) Danmark. Amager Torv.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Ilsted, Peter 
(1861 - 1933) 
Danmark. I 
dagligstuen. 
Radering.
Signeret.: 
Peter Ilsted. 
28 x 25 ... Ilsted, Peter (1861 - 1933) Danmark. I dagligstuen. Radering.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Engelsk 
kunstner (18. 
årh.) Jakob II. 
Konge af 
England 
(1685-1688). 
Sort blad. 23 x 
18 cm. ... Engelsk kunstner (18. årh. ) Jakob II. Konge af England (1685-1688)
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Emiluis 
Bærentzen 
(1799-1868):
Portræt af 
Minister A.S. 
Ørsted 
(1778-1860).
Litografi på 
... Portræt af politikeren A. S. Ørsted - litografi af Em. Bærentzen ca. 1850.
Ole Buus Larsen
Lorentzen, 
Christian 
August (1749 - 
1828) Danmark. 
En Norwegè, à 
une lieue de 
Christiania. 
... Lorentzen, Christian August (1749 - 1828) Danmark. Parti fra Oslo.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Emiluis 
Bærentzen 
(1799-1868):
Portræt af 
Biskop Hans 
Martensen 
(1808-84).
Litografi på 
... Biskop Hans Martensen - litografi af Em. Bærentzen ca. 1850.
Ole Buus Larsen
Johannes Larsen 
træsnit af 
Havlit  14 x 15 
cm.  Nr. 328240 Johannes Larsen træsnit af Havlit
Middelfart Antik
Emiluis 
Bærentzen 
(1799-1868):
Portræt af 
Præsten Eggert 
Tryde 
(1781-1860).
Litografi på 
... Præsten Eggert Tryde - litografi af Em. Bærentzen ca. 1850.
Ole Buus Larsen
Emiluis 
Bærentzen 
(1799-1868):
Portræt af 
Komponisten 
Johan Peter 
Emilius 
Hartmann ... Komponisten I. P. E. Hartmann - litografi af Em. Bærentzen ca. 1850.
Ole Buus Larsen
Håndkoloreret 
kobberstik 
17./18. årh. 
Anemone horten 
og Narcissus. 
Plade no 140. 
30 x 20 cm.  Håndkoloreret kobberstik 17. /18. årh.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
C. Steckmest 
(19 årh):
Portræt af 
Rigsgreve 
Wilhelm Carl 
Eppingen von 
Sponneck ... Portræt af Rigsgreve Wilhelm von Sponneck - litografi af C. Steckmest ca. ...
Ole Buus Larsen
Frederik 
Hendriksen 
(1847-1938):
Jæger med ræv 
1875.
Xylografi på 
papir.
Fugtplettet.
Sign.: ... Xylografi af Frederik Hendriksen 1875 - Jæger med ræv.
Ole Buus Larsen
Ilsted, Peter 
(1861 - 1933) 
Danmark: 
Interiør 
med 
læsende 
kvinde. 
Mezzotinte. ... Ilsted, Peter (1861 - 1933) Danmark: Interiør med læsende kvinde.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
F. Wittig (19 
årh):
"Barnets Drøm 
om Juleenglen"
Træsnit på 
papir.
Sign.: F. 
Wittig (i ... Træsnit af F. Wittig - Barnets drøm om juelenglen.
Ole Buus Larsen
Eckener, 
Alexander (1870 
- 1944) 
Tyskland. Et  
stålværk. 
Radering. 
Signeret: A. 
Eckener 1924. 
26 ... Eckener, Alexander (1870 - 1944) Tyskland: Et stålværk.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Knud Andersen 
(født 1945):
2 personer 
1964.
Linoleumstryk 
på japanpapir.
Sign.: ... Linoleumstryk af Knud Andersen - Komposition med 2 personer 1964
Ole Buus Larsen
W. Von Wright 
kromlitografi. 
Kromlitografi 
i farver; 
W. Von Wright. 
Ca. år 1895. 
Sølvramme ... W. Von Wright; Kromlitografi i farver
Antik Damgaard-Lauritsen
Knud Andersen 
(født 1945):
2 personer 
1964.
Linoleumstryk 
på japanpapir.
Sign.: ... Linoleumstryk af Knud Andersen - Komposition med 2 personer 1964
Ole Buus Larsen
Bardolet, Josep 
Coll (1912 - 
2007) Spanien: 
Kvinder hører 
musik. 
Farvelitografi. 
Signeret.: Coll 
... Bardolet, Josep Coll (1912 - 2007) Spanien
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Knud Andersen 
(født 1945):
4 personer 
1964.
Linoleumstryk 
på japanpapir.
Sign.: ... Linoleumstryk af Knud Andersen - Komposition med 4 personer 1964
Ole Buus Larsen
Bjørn Wiinblad 
tryk i ramme 
med glas
mål: 73*105 cm
Varenr 300090 Bjørn Wiinblad tryk
Kinnerup Antik & Porcelæn
Henning, 
Gerhard (1880 - 
1967) Danmark: 
Elskende. 
Radering. 
Signeret. 12 x 
14 cm.
Indrammet. Henning, Gerhard (1880 - 1967) Danmark: Elskende.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Engelsk 
kunstner (18. 
årh.): A 
perspective 
View of the 
Admiralty 
Office, the new 
buildings for 
... Engelsk kunstner (18. årh. ): A perspective View of the Admiralty Office,
Pegasus – Kunst - Antik - Design
J. S. Müller 
(18. årh.) 
England: A View 
of the Grand 
South Walk in 
Vaux Hall 
Gardens with 
tje ... J. S. Müller (18. årh. ) England: A View of the Grand South Walk in Vaux ...
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Rooker, E (18. 
årh.) England: 
A Wiev of the 
Grand Walk in 
Vauxhall 
Gardens, taken 
from the ... Rooker, E (18. årh. ) England: A Wiev of the Grand Walk in Vauxhall Gardens
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Indrammet 
japansk træsnit 
af Utagawa 
Kunisada (1760 
- 1849) - En 
kabukis 
skuespiller i 
et ... Indrammet Utagawa Kunisada træsnit
Adagio
Prospect af Den 
kongelige 
Residentz - 
Slott i 
København, ca. 
1698. 
Kobberstik. 
Udført af Johan 
... Prospect af Den kongelige Residentz - Slott i København, ca. 1698. ...
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Prospekt af 
Christiansborg, 
København, 
ca. 1767. 
Kobberstik. 
Udført 
af Johan Jacob 
... Prospekt af Christiansborg, København, ca. 1767.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Tryk af den 
tyske kunstner 
Rolf Böhlig fra 
1977 med 
maritimt motiv 
i passepartout.
Sign: Rolf ... Tryk med maritimt motiv af Rolf Böhlig 1977
Antikkram
Stort og flot 
litografisk 
tryk af Paul 
Fischers kendte 
maleri 
"Blomstermarked 
på Højbro 
Plads", ... Tryk af maleri af Paul Fischer "Blomstermarked på Højbro Plads"
Antikkram
Preisler, Johan 
Martin (1715 - 
1794) Danmark: 
Portræt af Kong 
Christian VI. 
Kobberstik. ... Preisler, Johan Martin (1715 - 1794) Danmark: Portræt af Kong Frederik VI.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Klein, 
Christian 
Leonhard (1810 
- 1891) 
Danmark. Geder 
på marken, 
Italien. 
Kobberstik. 
Signeret. ... Klein, Christian Leonhard (1810 - 1891) Danmark. Geder på marken, Italien.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Peter Ilsted: 
“Mandolinspillerske”.
 1911. 
Signeret Peter 
Ilsted. Opus 8. 

Mezzotinte i 
... Peter Ilsted: “Mandolinspillerske”. 1911.
L'Art
Hugo Zuhr 
(1895-1971):
Landskab.
Farvelitografi 
på papir.
Sign.: Hugo 
Zuhr
Nummer ... Litografi af Hugo Zuhr.
Ole Buus Larsen
Tuxen, Lauritz 
(1853 - 1927) 
Danmark: 
Portræt af 
kunstnerens to 
piger. 
Farvelitografi. 
Signeret: ... Tuxen, Lauritz (1853 - 1927) Danmark: Portræt af kunstnerens to piger.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Per Lergaard 
(1925-75):
Personer i 
landskab 1963.
Farvelitografi 
på papir.
Nummer ... Litografi af Per Lergaard - Personer i landskab 1963.
Ole Buus Larsen
Heinrich Hansen 
(1821 - 1890) 
Danmark. 
Christiansborg 
Slot. 
Håndkoloreret 
litografi. 19 x 
28 cm. Heinrich Hansen (1821 - 1890) Danmark. Christiansborg Slot.
Pegasus – Kunst - Antik - Design

Side:  1
 1  2  3  4  5  6  7