Portal kategorier  >>  Billedkunst   >>  Grafik
 
Avanceret søgning her.
 
Ubekendt 
kunstner (18 
årh):
Interiør med 
del af portal.
Kobberstik på 
... Kobberstik - interiør med portal.
Ole Buus Larsen
Peter Ilsted 
1863-1933. 
'Fiskerstuen 
Hornbæk'. 
Betegnet 
Original 
Radering af 
Peter Ilsted. 
... Peter Ilsted 1863-1933. 'Fiskerstuen Hornbæk'.
L'Art
Ubekendt 
kunstner (20 
årh):
Portræt 1993.
Koldnålsradering 
på papir.
Sign.: HP 93.
Betegnet ... Radering - portræt 1993.
Ole Buus Larsen
Carl Bloch. 
"Læsende dame". 
Radering. 
Signeret i 
trykket : Carl 
Bloch samt 
dateret 1882. 
... Carl Bloch. "Læsende dame". Radering.
L'Art
Max Brunning 
f.1887-1968. 
Erotisk 
portræt. 
Radering.
Signeret i 
hånd : Max 
Brünning. 
Måler : ... Max Brunning f.1887-1968. Erotisk portræt. Radering.
L'Art
Ubekendt 
kunstner (18 
årh):
Johann 
Hieronymus 
Chemnitz 
(1730-1800)
Lorenz 
Spengler ... Kobberstik - antagelig ifm udgivelsen af de sidste 3 bind om systematisk ...
Ole Buus Larsen
Litografi af 
Jack Kampmand 
1914-89 med 
motiv fra 
Færøerne
Litografiet 
måler 42*52 cm
Varenr 338833 Litografi af Jack Kampmand
Kinnerup Antik & Porcelæn
Radering af 
Carl Block, 
1884. Mand der 
skuer udover 
havet med skibe 
i baggrund. 
Formentlig 
motiv ... Tryk med mand ved havet af Carl Block
Kinnerup Antik & Porcelæn
Radering Carl 
Block, 1886. 
Skovvej
Trykket måler 
29,5*26 cm
Varenr 338772 Radering af Carl Block
Kinnerup Antik & Porcelæn
L. v. Pollák 
(20 årh):
Peters Platz i 
Wien.
Radering på 
papir.
År ca. 1920.
Sign.: L v ... Radering af L. v. Pollák - Peters Platz i Wien ca. 1920.
Ole Buus Larsen
Vorsterman, 
Lucas II (1595 
- 1675) 
Holland: En 
drikkende mand. 
Kobberstik. 
Signeret. 19 x 
13,5 ... Vorsterman, Lucas II (1595 - 1675) Holland: En drikkende mand.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Vorsterman, 
Lucas II (1595 
- 1675) 
Holland: En 
gnier. 
Kobberstik. 
Signeret. 19 x 
13,5 ... Vorsterman, Lucas II (1595 - 1675) Holland: En gnier.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
L. v. Pollák 
(20 årh):
Papegøjer.
Radering på 
papir.
År ca. 1920.
Sign.: L v 
Pollák.
Uden ... Radering af L. v. Pollák - Papegøjer.
Ole Buus Larsen
Litografisk 
tryk af Esben 
Hanefelt 
Kristensen, 
1976, 26/100
Bly signeret. 
Billedet 
forestiller ... Litografisk tryk af Esben Hanefelt Kristensen
Kinnerup Antik & Porcelæn
Erik Heding 
(1876-1958):
Vallø Slot.
Radering på 
papir.
Sign.: EH (i 
trykket)
Uden ... Radering af Erik Heding - Vallø Slot.
Ole Buus Larsen
Radering: Hus 
ved strand af 
Tom Petersen 
1910
Raderingen 
måler 38*27 cm
Varenr 338914 Radering af Tom Petersen
Strandhus
Kinnerup Antik & Porcelæn
Louis Jensen 
(1858-1908):
Esrom Å ved 
Hulerød 1902
Radering på 
papir.
Uden ramme.
Sign.: LJ ... Radering af Louis Jensen 1902 - Esrom Å ved Hulerød.
Ole Buus Larsen
Louis Jensen 
(1858-1908):
Esrom Kloster 
1900 - Opus 2.
Radering på 
papir.
Uden ramme.
Sign.: ... Radering af Louis Jensen 1900 - Esrom Kloster - Opus 2.
Ole Buus Larsen
Johannes Larsen 
(1867 - 1961) 
indrammmet, 
blyants 
signeret: 
Johannnes 
Larsen - 23 
(1923)  ... Indrammet Johannes Larsen træsnit: Dådyr han.
Adagio
Johannes Larsen 
(1867 - 1961) 
indrammmet, 
blyants 
signeret: 
Johannnes 
Larsen  træsnit 
på ... Indrammet Johannes Larsen træsnit: Fløjlsand.
Adagio
Svend Erik 
Jensen (20 
årh):
Værtshusscene 
1953.
Linoleumstryk 
på papir.
Sign.: E (i 
... Linoleumssnit af Svend Erik Jensen 1953 - Værtshusscene.
Ole Buus Larsen
Rossini, Luigi 
(1790 - 1857) 
Italien. Motiv 
fra Rom. 
Kobberstik. 
Signeret. 40 x 
48 cm.
Indrammet Rossini, Luigi (1790 - 1857) Italien. Motiv fra Rom.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Rossini, Luigi 
(1790 - 1857) 
Italien. Tempio 
d'Amore in 
Villa Adriana. 
Kobberstik. 
Signeret. 37 
... Rossini, Luigi (1790 - 1857) Italien. Tempio d'Amore in Villa Adriana.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Svend Erik 
Jensen (20 
årh):
Aalborg Elværk 
1953.
Linoleumstryk 
på papir.
Sign.: E (i 
... Linoleumssnit af Svend Erik Jensen 1953 - Aalborg Elværk.
Ole Buus Larsen
Johannes Larsen 
træsnit 27 x 31 
cm. med stær  
Nr. 337244 Johannes Larsen træsnit med stær
Middelfart Antik
Sadeler 
familien, 16. & 
17. årh.: 
Religiøs scene. 
Kobberstik. 
Signeret.: 
Sadeler. 25 x 
20 ... Sadeler familien, 16. & 17. årh. : Religiøs scene
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Bonatti, D (19. 
årh.): Veduta 
della Piazza 
delta delle 
Erbe in Verona, 
Italien. Sort 
blad. ... Bonatti, D (19. årh. ): Veduta della Piazza delta delle Erbe in Verona, ...
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Wagner, Jaques 
(18. årh.): 
Parti fra 
Flanderen. 
Kobberstik
Signeret. 
Efter David 
Teniers ... Wagner, Jaques (18. årh. ): Parti fra Flanderen
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Waterloo, 
Anthonius (1610 
- 1690) 
Holland: En vej 
ved et egetræ. 
Kobberstik. 
Usigneret. 13,2 
x ... Waterloo, Anthonius (1610 - 1690) Holland: En vej ved et egetræ
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Tom-Petersen, 
Peter 
(1861-1926) 
Danmark: Scene 
fra en by. 
Radering. 
Signeret 1915. 
33 x 24 ... Tom-Petersen, Peter (1861-1926) Danmark. Scene fra en by.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Vorsterman, 
Lucas II (1595 
- 1675). 
Bibelsk scene. 
Signeret 1620. 
Kobberstik. 32 
x 39 cm. Efter 
... Vorsterman, Lucas II (1595 - 1675). Bibelsk scene
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Bagelaar, Ernst 
Willem Jan 
(1775 - 1837) 
Holland: En 
hyrde med køer. 
Kobberstik. 
Signeret. 14 x 
... Bagelaar, Ernst Willem Jan (1775 - 1837) Holland: En hyrde med køer.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Raimond, Jean 
(1695 - 1766) 
Frankrig: Jesus 
Christ dans le 
Sépulcre. 
Kobberstik. 
Signeret. 44 x 
... Raimond, Jean (1695 - 1766) Frankrig: Jesus Christ dans le Sépulcre.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Heemskerck, 
Maarten van 
(1498 - 1574) 
Holland: 
Bibelsk scene. 
Kobberstik. 
Signeret. 21,5 
x 26 ... Heemskerck, Maarten van (1498 - 1574) Holland: Bibelsk scene.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Hendricx, 
Gillis (1577 - 
1640). Belgien. 
Jagtscene. 
Efter Rubens. 
Signeret. 
Kobberstik. 30 
x 44 ... Hendricx, Gillis (1577 - 1640). Belgien. Jagtscene.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Yasse Tabuchi 
(1921-2009):
Komposition,
Farvelitografi 
på papir.
Nummer 131/150
Sign.: ... Farvelitografi af Yasse Tabuchi - Komposition
Ole Buus Larsen
Kristofer 
Eriksen-Ganer 
(1889-1962):
Portræt af 
adelsmand fra 
rokokotiden.
Radering på 
... Radering af Kristofer Eriksen-Ganer - Portræt af adelsmand fra rokokotiden. .
Ole Buus Larsen
Fjederholt, 
Preben (1955 - 
2000) Danmark. 
Opstilling. 
Litografi.
Signeret: 
Fjederholt 
95. 30 x ... Fjederholt, Preben (1955 - 2000) Danmark. Opstilling.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Lode, Odvardt 
Helmodt von de 
(1726 - 1757) 
Danmark: 
Portræt af Kong 
Christian 1 
(1757). ... Lode, Odvardt Helmodt von de (1726 - 1757) Danmark: Portræt af Kong ...
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Peter Meinert 
(født 1951):
Kubistisk 
komposition 
1985.
Serigrafi på 
papir.
Nummer ... Serigrafi af Peder Meinert 1985.
Ole Buus Larsen
Clemens, Johann 
Friderich (1748 
- 1831). 
Danmark: 
Sokrates med 
sin dæmon. 
Signeret. 35 x 
46 ... Clemens, Johann Friderich (1748 - 1831). Danmark: Sokrates med sin dæmon.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Bruno Kjær 
(født 1953):
2 
kompositioner.
Farvelitografi 
på papir.
Litografi 1:
Komposition 
... Litografier af Bruno Kjær 2000 - Kompositioner.
Ole Buus Larsen
Rigaud, Jacques 
(1681 - 1754) 
Frankrig: Vue 
de la Place Des 
Victoires. 
Kobberstik. 
Signeret. 22 
... Rigaud, Jacques (1681 - 1754) Frankrig: Vue de la Place Des Victoires.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Dahlberg, Erik 
Jönsson (1625 - 
1703) Sverige: 
Kort over 
indløbet til 
Limfjorden med 
bastionen ... Dahlberg, Erik Jönsson (1625 - 1703) Sverige: Kort over indløbet til ...
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Aksel Mørch 
(1883-1960):
Sønnen Jørgen 
1919
Sign.: 
Usigneret
Radering på 
papir.
Uden ... Radering af Aksel Mørch - Sønnen Jørgen 1919.
Ole Buus Larsen
Degett, Karen 
(1954 - 2011) 
Danmark: Edens 
Have. 
Håndkoloreret 
kold nåls 
radering. 
Usigneret. 18 
... Degett, Karen (1954 - 2011) Danmark: Edens Have.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Benjamin 
(Benne) 
Dahlerup 
(1898-1959):
Havneparti.
Træsnit på 
papir.
Sign.: B. 
Dahlerup i ... Træsnit Benjamin Dahlerup - Havneparti.
Ole Buus Larsen
Bailliu,, 
Barend (1641 - 
) Belgien: S. 
Canutus IV. Rex 
et Protomartyr 
Danorum. 
Kobberstik, 
1678. ... Bailliu,, Barend (1641 - ) Belgien: Knud IV. Dansk konge og Martyr.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Linda Watson 
(20 årh):
Litografier på 
papir.
Begge signeret 
- L. Watson 
Febr. 2010.
Litografi ... Litografier af Linda Watson 2010.
Ole Buus Larsen
Degett, Karen 
(1954 - 2011) 
Danmark: En 
nøgen kvinde. 
Træsnit. 
Håndkoloreret. 
Unika. 
Signeret. ... Degett, Karen (1954 - 2011) Danmark: En nøgen kvinde.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Degett, Karen 
(1954 - 2011) 
Danmark: Edens 
Have. Radering. 
Hånd koloreret. 
Unik. 
Usigneret. 20,5 
... Degett, Karen (1954 - 2011) Danmark: Edens Have.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Giovanni 
Piranesi 
(1720-78):
Motiv fra 
Piazza della 
Rotonda.
Kobberstik på 
papir (senere 
... Kobberstik af Piranesi - Piazza della Rotonda.
Ole Buus Larsen
Johannes Larsen 
træsnit Geir 
fugle  28 x 22 
cm. Nr. 333933 Johannes Larsen træsnit Geirfugle
Middelfart Antik
Giovanni 
Piranesi 
(1720-78):
Motiv fra 
Piazza Navona.
Kobberstik på 
papir (senere 
... Kobberstik af Piranesi - Piazza Navona.
Ole Buus Larsen
Aksel Mørch 
(1883-1960):
Vinterparti 
med mølle 1924.
Sign.: Aksel 
Mørch 1924
Radering på 
... Radering af Aksel Mørch - Vinterparti med mølle 1924.
Ole Buus Larsen
Ostade, Adriaen 
van (1610 - 
1685) - efter - 
Holland: Køkken 
scene. 
Kobberstik. 
Signeret i ... Ostade, Adriaen van (1610 - 1685) Holland: Køkken scene
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Aksel Mørch 
(1883-1960):
Arbejdere i 
Kalkbrænderihavnen.

Sign.: A, 
Mørch (I 
trykket)
Radering ... Radering af Aksel Mørch - Arbejdere i Kalkbrænderihavnen.
Ole Buus Larsen
Corneille
91 / 200.
Lysmål 58 / 42 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Corneille
150 /200.
Lysmål 50 / 68 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Mogens Andersen
grafik i sølvfarvet ramme.
Sign. M A
Stenstrøm Antikviteter
Aksel Mørch 
(1883-1960):
Sønnen Jørgen 
1919
Sign.: Aksel 
Mørch 19.
Radering på 
papir.
Uden ... Radering af Aksel Mørch - Sønnen Jørgen 1919.
Ole Buus Larsen
Haas, Jonas 
(1720 - 1775) 
Danmark. Kort 
over Aarhus 
Stift. 
Kobberstik. 45 
x 55 cm. 
Indrammet. Haas, Jonas (1720 - 1775) Danmark. Kort over Aarhus Stift.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Tryk af Lise 
Malinovsky
Fra 1988
Originalt tryk 
nr. 16/200
Lise 
Malinovsky (F. 
1957), ... Tryk af Lise Malinovsky
Fra 1988
Originalt tryk nr. 16/200
Indrammet i ...
ViKaLi
Haas, Jonas 
(1720 - 1775) 
Danmark. Bykort 
over Roskilde. 
Originalt 
kobberstik. Fra 
Erik ... Haas, Jonas (1720 - 1775) Danmark. Bykort over Roskilde. Originalt ...
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Bruun, Johan 
Jacob (1715 - 
1789) Danmark: 
Prospekt af 
Jægerspris 
Slot. 1755. ... Bruun, Johan Jacob (1715 - 1789) Danmark: Prospekt af Jægerspris Slot.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Haas, Jonas 
(1720 - 1775) 
Danmark. 
Prospekt af 
Nakskov. 
Originalt 
kobberstik. 18 
x 26 ... Haas, Jonas (1720 - 1775) Danmark. Prospekt af Nakskov.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Grafisk blad fra New York. 1923.
Louigi Kasimir.
42 x 55 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Poul Skov 
Sørensen (født 
1951):
Rold Skov.
Linoleumssnit 
på papir.
Sign.: Poul 
Skov Sørensen 
... Linoleumssnit af Poul Skov Sørensen - Rold Skov.
Ole Buus Larsen
Lode, Alexia de 
(1737 - 1765). 
Danmark. 
Prospekt over 
Jægerspris. 
Signeret. 
Kobberstik. 18 
x 26 ... Lode, Alexia de (1737 - 1765) Prospekt over Jægerspris.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Poul Skov 
Sørensen (født 
1951):
Landskab 1984
Linoleumssnit 
på papir.
Sign.: Poul 
Skov ... Linoleumssnit af Poul Skov Sørensen 1984 - Landskab.
Ole Buus Larsen
Mogens Balle 
(1921-1988)
Abstrakt 
komposition
Farvelagt 
litografi  
Sign. Balle 
Mål ... Mogens Balle

Farvelagt litografi
Stari Classic
Emil Gregersen 
(1921-1993)
Litografi i 
farver   
Tryk sign. 
Emil Gregersen 
(231/270) 
Mål ... Emil Gregersen

Litografi
Stari Classic
Axel Lind 
(1907-2011)
Litografi i 
farver   
Tryk sign. 
Axel Lind 
(340/500) 
Mål incl. ... Axel Lind

Litografi
Stari Classic
Grete Balle 
(1926 - )
Litografi i 
farver   
Tryk sign. 
Grete Balle 
1974 (36/500)
Mål ... Grete Balle

Litografi
Stari Classic
Signeret grafisk plakat.
år.1984.
Mål.80 X 57 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Corneille 1987.
Ætsning 3/60.
Mål. 48 X 41 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Grafisk plakat.
Toulouse Lautrec.
Mål. 42X31 cm.
Gl. sølv ramme.
Stenstrøm Antikviteter
Mogens Andersen.
Grafik 28/100.
År 1991.
Mål.81X107 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Corneille 62/200.
Mål 77X97 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Grafisk plakat.
Ting.
Mål 60X74 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Chagal usign.
Lysmål. 24X28 cm.
Gl. sølvramme.
Stenstrøm Antikviteter
Freddie.
Grafik mål.
70X54 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Corneille.

Mål. 85X65 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Corneille
grafik 128/200.
år 96.
Lysmål 63X46 cm.
Stenstrøm Antikviteter
Leif Melskens 
(1932-2010):
Sydlandsk 
Bjergparti ved 
sø 1965.
Litografi på 
papir.
Sign.: Leif 
... Farvelitografi af Leif Melskens 1965 - Sydlandsk bjergparti ved sø.
Ole Buus Larsen
Haas, Jonas 
(1720 - 1775) 
Danmark. Amager 
Torv. 
Håndkoloreret 
kobberstik. 
Signeret. 17 x 
24 cm. Haas, Jonas (1720 - 1775) Danmark. Amager Torv.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Ilsted, Peter 
(1861 - 1933) 
Danmark. I 
dagligstuen. 
Radering.
Signeret.: 
Peter Ilsted. 
28 x 25 ... Ilsted, Peter (1861 - 1933) Danmark. I dagligstuen. Radering.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Engelsk 
kunstner (18. 
årh.) Jakob II. 
Konge af 
England 
(1685-1688). 
Sort blad. 23 x 
18 cm. ... Engelsk kunstner (18. årh. ) Jakob II. Konge af England (1685-1688)
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Emiluis 
Bærentzen 
(1799-1868):
Portræt af 
Minister A.S. 
Ørsted 
(1778-1860).
Litografi på 
... Portræt af politikeren A. S. Ørsted - litografi af Em. Bærentzen ca. 1850.
Ole Buus Larsen
Lorentzen, 
Christian 
August (1749 - 
1828) Danmark. 
En Norwegè, à 
une lieue de 
Christiania. 
... Lorentzen, Christian August (1749 - 1828) Danmark. Parti fra Oslo.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Emiluis 
Bærentzen 
(1799-1868):
Portræt af 
Biskop Hans 
Martensen 
(1808-84).
Litografi på 
... Biskop Hans Martensen - litografi af Em. Bærentzen ca. 1850.
Ole Buus Larsen
Emiluis 
Bærentzen 
(1799-1868):
Portræt af 
Præsten Eggert 
Tryde 
(1781-1860).
Litografi på 
... Præsten Eggert Tryde - litografi af Em. Bærentzen ca. 1850.
Ole Buus Larsen
Emiluis 
Bærentzen 
(1799-1868):
Portræt af 
Komponisten 
Johan Peter 
Emilius 
Hartmann ... Komponisten I. P. E. Hartmann - litografi af Em. Bærentzen ca. 1850.
Ole Buus Larsen
Håndkoloreret 
kobberstik 
17./18. årh. 
Anemone horten 
og Narcissus. 
Plade no 140. 
30 x 20 cm.  Håndkoloreret kobberstik 17. /18. årh.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
C. Steckmest 
(19 årh):
Portræt af 
Rigsgreve 
Wilhelm Carl 
Eppingen von 
Sponneck ... Portræt af Rigsgreve Wilhelm von Sponneck - litografi af C. Steckmest ca. ...
Ole Buus Larsen
Frederik 
Hendriksen 
(1847-1938):
Jæger med ræv 
1875.
Xylografi på 
papir.
Fugtplettet.
Sign.: ... Xylografi af Frederik Hendriksen 1875 - Jæger med ræv.
Ole Buus Larsen
Ilsted, Peter 
(1861 - 1933) 
Danmark: 
Interiør 
med 
læsende 
kvinde. 
Mezzotinte. ... Ilsted, Peter (1861 - 1933) Danmark: Interiør med læsende kvinde.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
F. Wittig (19 
årh):
"Barnets Drøm 
om Juleenglen"
Træsnit på 
papir.
Sign.: F. 
Wittig (i ... Træsnit af F. Wittig - Barnets drøm om juelenglen.
Ole Buus Larsen
Eckener, 
Alexander (1870 
- 1944) 
Tyskland. Et  
stålværk. 
Radering. 
Signeret: A. 
Eckener 1924. 
26 ... Eckener, Alexander (1870 - 1944) Tyskland: Et stålværk.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Knud Andersen 
(født 1945):
2 personer 
1964.
Linoleumstryk 
på japanpapir.
Sign.: ... Linoleumstryk af Knud Andersen - Komposition med 2 personer 1964
Ole Buus Larsen

Side:  1
 1  2  3  4  5  6  7