Portal kategorier  >>  Billedkunst   >>  Akvareller
 
Avanceret søgning her.
 
Jon Gislasson 
(1955-): 
Komposition: To 
personer. 
Akvarel på 
papir. Sign. 
Jon Gislason 
(1996). 30 ... Gislason, Jon (1955- ) Danmark: To personer.
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Storfyrstinde 
Olga af 
Rusland. 
(1882-1960).
Signeret 
Akvarel med 
strålende ... Olga, storfyrstinde. Akvarel med forårs blomster.
Antik Borella
Akvarel, 
"Südliche 
Ansicht von 
Augustenburg"
Signeret "F. 
Fröloch", ca. 
år 1840
Lysmål: ... Akvarel, "Südliche Ansicht von Augustenburg", signeret "F. Fröloch", ca. ...
Aabenraa Antikvitetshandel
Jens 
Søndergaard, 
1895-1957, 
akvarel, 
høstmotiv 
Signeret og 
dateret juli 
1937
Lysmål: ... Jens Søndergaard, 1895-1957, akvarel, høstmotiv. Signeret og dateret juli 1937
Aabenraa Antikvitetshandel
Bennike, F. 
(19./20. 
årh.) 
Danmark: Parti 
fra Rom. 
Akvarel. 
Signeret: F. 
Bennike. Rom 
... Bennike, F. (19. /20. årh. ) Danmark: Parti fra Rom.
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Lise Blaabjerg 
(født 1939):
Komposition 
"Mosplanter" 
1987.
Akvarel på 
papir.
Sign.: Lise 
... Akvarel af Lise Blaabjerg - Mosplanter 1987.
Ole Buus Larsen
Hegndal, 
Valdemar 
Foersom (1916 - 
2002) Danmark: 
Parti fra 
Bornes Les 
Minosas. 
Akvarel 
på ... Hegndal, Valdemar Foersom (1916 - 2002) Danmark: Parti fra Bornes Les Minosas.
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Synnøve 
Kerrn-Jespersen 
(født 1952):
Komposition 
1986.
Oliekridt på 
papir.
Indrammet med 
... Oliekridt af Synnøve Kerrn-Jespersen 1986.
Ole Buus Larsen
Davis, 
Frederick (19. 
årh.) England: 
Landskab med 
får ved en 
flod. Akvarel. 
Signeret.: F. 
Davis ... Davis, Frederisk (19. årh. ) England: Landskab med får ved en flod.
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Ubekendt 
japansk 
kunstner (19/20 
årh):
2 små 
landskaber 
"Huse ved 
vandet med 
træer og ... 2 japanske akvareller - landskaber.
Ole Buus Larsen
Mogens Vantore: 
Sceneri fra 
Paris. 
Usigneret.
Oliekridt, bly 
og vandfarve på 
papir.
Måler : ... Mogens Vantore: Sceneri fra Paris.
L'Art
Mogens Vantore: 
Sceneri fra 
Paris. 
Signeret : 
Vantore, Paris.
Oliekridt, bly 
og vandfarve på 
... Mogens Vantore: Sceneri fra Paris.
L'Art
Mogens Vantore: 
Sceneri fra 
Paris. 
Signeret : 
Vantore, Paris.
Oliekridt, bly 
og vandfarve på 
... Mogens Vantore: Sceneri fra Paris.
L'Art
Willy Bille 
(1889-1944):
Vej igennem 
landskab med 
allé træer, 
sensommer.
Sign.: UB
Pastel på ... Pastel af Willy Bille - Vej gennem landskab med allé træer, sensommer.
Ole Buus Larsen
Iversen, 
Kræsten (1886 - 
1959) Danmark: 
Landskab. 
Akvarel. 45 x 
55 cm. 
Signeret.: 
Kresten ... Iversen, Kræsten (1886 - 1959) Danmark: Landskab.
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Willy Bille 
(1889-1944):
Vej igennem 
landskab med 
allé træer.
Sign.: UB
Pastel på ... Pastel af Willy Bille - Vej gennem landskab med allé træer. .
Ole Buus Larsen
Thorvald 
Deleuran 
(1877-1968):
Kystparti fra 
Fyns Hoved 
1939.
Akvarel på 
papir.
Enkelte ... Akvarel af Thorvald Deleuran 1939 - Fyns Hoved.
Ole Buus Larsen
Svend Johansen, 
1890-1970: 
Akvarel 
"Fiskerbaade på 
Stranden"
Lysmål: 
27x43cm. Med 
ramme: ... Svend Johansen, 1890-1970: Akvarel "Fiskerbaade på Stranden"
Aabenraa Antikvitetshandel
William Buckley 
10.09.1785: "A 
View of the Los 
of the Royal 
George Drawn 
near the spot. 
August ... William Buckley 10.09.1785: "A View of the Los of the Royal George Drawn ...
Aabenraa Antikvitetshandel
Johanne Valeur 
Kyhn 
(1886-1959):
Potteplante 
(Cineraria 
eller Fnokurt) 
i vindueskarm 
... Akvarel af Jo Valeur Kyhn 1926 - Potteplante i vindueskarm.
Ole Buus Larsen
Leif Rydeng: f. 
Helsingør 1913, 
d. 1975.
To 
fuglestudier. 
Signeret. Leif 
Rydeng 61. ... Leif Rydeng: f. Helsingør 1913, d. 1975.
To fuglestudier.
L'Art
Auguste Jean 
Claire 
(1881-1970):
Landskab med 
kvinde der 
malker ko 1945.
Oliekridt på 
... Oliekridt af Auguste Jean Claire 1945 - Kvinde der malker ko.
Ole Buus Larsen
Akvarel i 
smukke farver 
signeret AO af 
Annette Olesen.
H - 43 cm og B 
- 36 cm. 
Uden ramme:
H ... Akvarel i smukke farver signeret AO af Annette Olesen.
5000m2 udstilling.
Osted Antik
Göran 
Hausenkamp 
(Født 1962):
Komposition 
med 2 nøgne 
kvinder 2007.
Titel - "Två 
Kvar" Januar 
... Akvarel af Göran Hausenkamp - 2 nøgne kvinder "Två kvar" 2007.
Ole Buus Larsen
Degett, Karen 
(1954 - 2011) 
Danmark: Et 
brev. 23 x 32 
cm. 
Tusch på 
brevpapir. 
Sendt fra ... Degett, Karen (1954 - 2011) Danmark: Et brev.
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Ingelise 
Sørensen (20 
årh):
Veg igennem 
landskab med 
sortbrogede 
køer 2001.
Akvarel på ... Akvarel af Ingelise Sørensen 2001 - Vej gennem landskab med sortbrogede køer.
Ole Buus Larsen
Jørn K. 
Andersen (20 
årh):
Tversted 
søernes å udløb 
1990.
Akvarel på 
papir.
Sign.: Jørn K. 
... Akvarel af Jørn K. Andersen 1990- Tversted søernes åudløb.
Ole Buus Larsen
Emil Nolde, 
1867-1956, 
akvarel og 
tegning 
Motiv i form 
af kortspillere 
ca. år 1907
Lysmål: ... Emil Nolde, 1867-1956, akvarel og tegning. Motiv i form af kortspillere. ...
Aabenraa Antikvitetshandel
George W. Pauli 
(1855-1935). 
Svensk maler.
Parti fra 
Kiruna. 
Signeret og 
dateret G.P. 
Kiruna ... George W. Pauli:
Akvarel: Parti fra Kiruna
Egebæk Antik
Ubekendt 
kunstner (19. 
årh): Personer 
i landskab. 
Akvarel. 18 x 
25 cm. 
Antagelig 
engelsk ... Ubekendt kunstner (19. årh): Personer i landskab.
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Møller, Henny 
(1933-2014) 
Danmark: En 
figur. Akvarel. 
30 x 21,5 cm. 
Signeret: Henny 
... Møller, Henny (1933-2014) Danmark: En figur
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Møller, Henny 
(1933 - 2914) 
Danmark: En 
person. 
akvarel. 
Signeret.: 
Henny Møller. 
40 x 28 ... Møller, Henny (1933 - 2914) Danmark: En person.
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Møller, Henny 
(1933 - 2014) 
Danmark: 
Personer i 
landskab. 
akvarel. 
Signeret.: 
Henny Møller.  Møller, Henny (1933 - 2014) Danmark: Personer i landskab.
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Otto Woldbjerg 
Nielsen (født 
1902):
Fuglehus.
Akvarel/tegning 
på papir.
Uden ramme.
Sign.: ... Akvarel af Otto Woldbjerg Nielsen - Fuglehus.
Ole Buus Larsen
Groth-Jensen, 
Jens Peter 
(1918 - 2006) 
Danmark: 
Landskab. 
Akvarel. 
Signeret. Groth 
Jensen 1944. 
... Groth-Jensen, Jens Peter (1918 - 2006) Danmark: Landskab.
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Otto Woldbjerg 
Nielsen (født 
1902):
Fugl på gren.
Akvarel/tegning 
på papir.
Uden ... Akvarel af Otto Woldbjerg Nielsen - Fugl på gren.
Ole Buus Larsen
Ubekendt 
kunstner (18. 
årh.): Parti 
fra en flod med 
både og 
klassiske huse 
på bredden. 
Akvarel. ... Ubekendt kunstner (18. årh. ): Parti fra en flod
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Ubekendt 
kunstner (18. 
årh.): Skibe 
ved en by med 
fæstning. 
Laveret tusch. 
Usigneret. 12 x 
19 ... Ubekendt kunstner (18. årh. ): Skibe ved en by med fæstning
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Ubekendt 
kunstner (20 
årh):
Landskab med 
by i baggrunden 
og meget smukt 
lys fra solen 
... Akvarel - Landskab med skinnende sol 1946.
Ole Buus Larsen
Kyhn, Knud 
(1880 - 1969) 
Danmark: Fugle 
ved kysten. 
Akvarel. 
Signeret: 
Monogram 1925. 
47 x 60 ... Kyhn, Knud (1880 - 1969) Danmark: Fugle ved kysten.
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Ole Due 
(1875-1925):
Kystparti med 
stejle 
skrænter.
År ca. 1900.
Pastel på 
papir.
Sign.: ... Pastel af Ole Due - Kystparti.
Ole Buus Larsen
CARL HENRIK 
BÖGH (f. 1827, 
d. 1893) Elg i 
skovlysning, 
1871.
Kridt på 
papir.
Pris eksempel 
: ... CARL HENRIK BÖGH (f. 1827, d. 1893) Elg i skovlysning, 1871.
Kridt på ...
L'Art
MAHLON BLAINE 
(f. 1894, d. 
1969) 
Amerikansk 
kunstner.
Akvarel. 
Satirisk 
illustration, 
literære ... MAHLON BLAINE (f. 1894, d. 1969) Amerikansk kunstner.
Akvarel. Satirisk ...
L'Art
Elin Brink (20 
årh):
Båd på 
stranden ved 
den svenske 
kyst.
Akvarel på 
papir monteret 
på ... Akvarel af Elin Brink - Båd på stranden, Sverige.
Ole Buus Larsen
'Satanita 
Reaching for 
the Short Line 
Off Cowes, 1983 
Valkyrie II 
Beyond', af 
Martyn 
Richardson ... 'Satanita Reaching for the Short Line Off Cowes, 1983 Valkyrie II Beyond', ...
L'Art
Otto Woldbjerg 
Nielsen (født 
1902):
Baroksøjler - 
antagelig fra 
en kirke.
Akvarel/tegning 
på ... Akvarel af Otto Woldbjerg Nielsen - Baroksøjler - antagelig fra en kirke,
Ole Buus Larsen
Otto Woldbjerg 
Nielsen (født 
1902):
Fugl.
Akvarel/tegning 
på papir.
Uden ramme.
Sign.: Otto 
... Akvarel af Otto Woldbjerg Nielsen - Fugl
Ole Buus Larsen
Akvarel på 
papir, ubekendt 
kunstner, midt 
1900-tallet.
Blomst med 
store blade.
Usigneret. ... Akvarel på papir, ubekendt kunstner, midt 1900-tallet.
L'Art
Otto Woldbjerg 
Nielsen (født 
1902):
Defekt 
jugendvase med 
flydeglasur.
Akvarel/tegning 
på ... Akvarel af Otto Woldbjerg Nielsen - Defekt jugendvase med flydeglasur.
Ole Buus Larsen
Benitez-Troja, 
stilleben, 
gouache på 
papir. 
Ubekendt 
kunstner.
Måler (uden 
rammen) 51 x 38 
... Benitez-Troja, stilleben, gouache på papir.
L'Art
Otto Woldbjerg 
Nielsen (født 
1902):
Dronning 
Dagmars Død.
Akvarel/tegning 
på papir.
Uden ... Akvarel af Otto Woldbjerg Nielsen - Dronning Dagmars Død.
Ole Buus Larsen
Asger Theisen 
(20 årh):
Landskab med 
vej 1934.
Akvarel på 
papir.
Sign. Asger 
Theisen ... Akvarel af Asger Theisen 1934 - Landskab.
Ole Buus Larsen
Akvarel fra 
1921
Med ramme: 
54x66,5
Uden 
ramme:55x42 cm.
Med ny ramme
Sigurd Swane
Akvarel fra 1921


Med ramme: 54x66,5
Uden ramme:55x42 cm.
Med ny ...
Opus 57
Gislason, Jon 
(1955-). 
Komposition. 
Akvarel og 
tusch på papir. 
Sign. Jon 
Gislason 95. 
32,5 x ... Gislason, Jon (1955- ) Danmark: Komposition
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Akvarel med byliv.
Tage Henriksen Antikviteter
Carl Fischer 
(1887-1962):
Skitser af 
ansigter samt 
hånd 1906.
Akvarel og bly 
på papir.
Sign.: ... Akvarel skitser - Carl Fischer 1906.
Ole Buus Larsen
Carl Baagøe 
(1829 - 1902) 
smukt indrammet 
marinebillede, 
tre-mastet skib 
i høj sø - ... Carl Baagøe indrammet marine gouache/pastel/blyant.
Adagio
H. Frederik 
Jensen (20 
årh):
Parti fra Faxe 
Ladeplads 1933.
Oliekridt/pastel 
på papir.
Sign.: ... Oliekridt af H. Frederik Jensen - Parti fra Faxe Ladeplads 1933.
Ole Buus Larsen
Winsløv, Lasse 
Nielsen (1911 - 
2006) Danmark: 
Havnen i 
Amalfi. 
Akvarel. 
Signeret.: 
Lasse Winsløv 
... Winsløv, Lasse Nielsen (1911 - 2006) Danmark: Havnen i Amalfi.
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Winsløw, Lasse 
Nielsen (1911 - 
2006) Danmark: 
Ponte Vecchio, 
Firenze. 
Akvarel. 
Signeret.: 
Lasse ... Winsløw, Lasse Nielsen (1911 - 2006) Danmark: Ponte Vecchio, Firenze.
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Winsløw, Lasse 
Nielsen (1911 - 
2006) Danmark: 
Parti fra 
Athen. Akvarel. 
Signeret.: 
Lasse Winsløw 
... Winsløw, Lasse Nielsen (1911 - 2006) Danmark: Parti fra Athen. Akvarel.
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Sørensen, Jørn 
Særker (1939 
-2007 ): 
Færgeleje, Fur. 
Akvarel/pen på 
papir. Sign.: 
Særker ... Sørensen, Jørn Særker (1939 - 2007) Danmark
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Troyel, Emil 
(1847 - 1935) 
Frankrig: 
Bjerglandskab. 
Akvarel. 
Signeret: E. 
Trojel 1913. 25 
x 35 ... Troyel, Emil (1847 - 1935) Frankrig: Bjerglandskab.
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
H. Frederik 
Jensen (20 
årh):
Sejlskib på 
vandet.
Oliekridt/pastel 
på papir.
Lille rift i 
... Oliekridt af H. Frederik Jensen - Sejlskib på havet 1933.
Ole Buus Larsen
Aksel Lundgreen 
(1908-89):
Abstraktion - 
"Et øje på hver 
finger" 1973.
Akvarel på 
pap.
Sign.: ... Akvarel af Aksel Lundgreen - Abstraktion "Et øje på hver finger" 1973.
Ole Buus Larsen
Aksel Lundgreen 
(1908-89):
Abstraktion - 
"Det store løb" 
1979.
Akvarel på 
pap.
Sign.: AL ... Akvarel af Aksel Lundgreen - Abstraktion "Det store løb" 1979.
Ole Buus Larsen
Dansk kunstner 
(19. 
årh.): 
Stor 
glasskål 
med blomster og 
samovar. 
Pastelkridt ... Dansk kunstner (19. årh. ):
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Aksel Lundgreen 
(1908-89):
Abstraktion 
1976.
Akvarel på 
papir monteret 
på pap ... Akvarel af Aksel Lundgreen - Abstraktion 1976.
Ole Buus Larsen
Aksel Lundgreen 
(1908-89):
Abstraktion 
1970.
Akvarel på 
papir monteret 
på pap ... Akvarel af Aksel Lundgreen - Abstraktion 1970.
Ole Buus Larsen
Aksel Lundgreen 
(1908-89):
Gammel kone på 
vejen i Imst 
1960.
Akvarel på 
papir monteret 
på pap ... Akvarel af Aksel Lundgreen - Gammel kone på vej i Imst 1960.
Ole Buus Larsen
Dansk guldalder 
kunstner (19. 
årh): Den 
ruinerede Frue 
Kirke i 
København - i 
måneskin. 
Pastel. ... Dansk guldalder kunstner (19. årh): Den ruinerede Frue Kirke i København - ...
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Wolf, Georg 
(1882 - 1965) 
Tyskland: Fra 
en smedje. 
Akvarel. 
Signeret.: 
Georg Wolf 21. 
35 x 25 cm.  Wolf, Georg (1882 - 1965) Tyskland: Fra en smedje.
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Wolf, Georg 
(1882 - 1965) 
Tyskland: Fra 
en smedje. 
Akvarel. 
Signeret: Georg 
Wolf. 35 x 25 
cm.  Wolf, Georg (1882 - 1965) Tyskland: Fra en smedje.
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Wolf, Georg 
(1882 - 1965) 
Tyskland: To 
personer og en 
ko i et 
bjerglandskab. 
Akvarel. 
Signeret.: ... Wolf, Georg (1882 - 1965) Tyskland: To personer og en ko i et bjerglandskab
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Ubekendt 
kunstner (19/20 
årh):
Profilportræt 
af gammel mand 
med langt skæg.
Akvarel på ... Akvarel - Gammel mand med langt skæg.
Ole Buus Larsen
Jens 
Søndergaard: 
Fiskerkutter på 
stranden. 
Usign. Akvarel 
og blyant på 
papir. Lysmål 
33 x ... Jens Søndergaard.
Akvarel Fiskerkutter på stranden
Egebæk Antik
Peter 
Nicolaisen 
(1894-1989):
Gruppe af 
personer.
Bly og akvarel 
på papir.
Sign.: PN ... Tegning/akvarel af Peter Nicolaisen - Skitse - gruppe af personer.
Ole Buus Larsen
Thornley, J 
(19./20 
årh.) 
England: Scene 
fra en park. 
Akvarel. 
Signeret: J. 
Thornley 1885. 
... Thornley, J (19. /20 årh. ) England: Scene fra en park. 1885
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Ubekendt 
kunstner (20 
årh):
Opstilling på 
bord ved vindue 
med frugter og 
"Svigermors 
skarpe ... Akvarel - Opstilling på bord ved vindue 1946.
Ole Buus Larsen
Grønborg, 
Kim (1959 - ) 
Danmark: 
Kompostion. 
Akvarel/bly. 36 
x 50. Signeret 
på ... Grønborg, Kim (1959 - ) Danmark
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Nis Stougaard 
(1906-87):
Pige ved 
skovsø.
Pastel på 
papir.
1950'erne.
Sign.: Nis ... Pastel af Nis Stougaard - Pige ved skovsø 1950'erne.
Ole Buus Larsen
Lawaetz, Vibeke 
(1960 - ) 
Danmark: Storm. 
Abstraktion 
Fuglefjeld 
Færøerne. 19 x 
28 cm. 
På ... Lawaetz, Vibeke (1960 - ) Danmark: Storm.
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Lis Zwick, 
akvarel, 2010. 
"Hvirvelende 
udbrud". 
Akvarel. 28 x 
37 cm. 
Signeret.: Lis 
Zwick 2010. ... Zwick, Lis (1942 -) Danmark/Sverige
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Aksel Lundgreen 
(1908-89):
Blomster i 
kande 1948.
Akvarel på 
papir.
Sign.: Aksel 
Lundgreen ... Akvarel af Aksel Lundgreen - Blomster i kande 1948.
Ole Buus Larsen
Aksel Lundgreen 
(1908-89):
Parti fra 
Genova. Italien 
1949.
Akvarel på 
papir.
Sign.: Aksel 
... Akvarel af Aksel Lundgreen - Parti fra Genova, Italien 1949.
Ole Buus Larsen
Aksel Lundgreen 
(1908-89):
Parti fra 
Latinergyden i 
Aalborg med 
Budolfi 
Kirketårn i 
baggrunden ... Akvarel af Aksel Lundgreen - Latinergyden i Aalborg med Budolfi Kirketårn 1968.
Ole Buus Larsen
Erotisk japansk 
akvarel, 20 
årh.
Signeret.
I perfekt 
stand.
måler 41 x 28 
cm. Erotisk japansk akvarel, 20 årh.
L'Art
Erotisk japansk 
akvarel, 20 
årh.
Signeret.
I god stand, 
mindre 
vandskjold.
måler 41 x 28 
cm. Erotisk japansk akvarel, 20 årh.
L'Art
Erotisk japansk 
akvarel, 20 
årh.
Signeret.
I perfekt 
stand
måler 41 x 28 
cm. Erotisk japansk akvarel, 20 årh.
L'Art
Erotisk japansk 
akvarel, 20 
årh.
Signeret.
I perfekt 
stand
måler 41 x 28 
cm. Erotisk japansk akvarel, 20 årh.
L'Art
Aksel Lundgreen 
(1908-89):
Parti fra 
Brugge i 
Belgien 1975
Akvarel på 
papir.
Sign.: Aksel 
... Akvarel af Aksel Lundgreen - Parti fra Brugge i Belgien 1975
Ole Buus Larsen
Aksel Lundgreen 
(1908-89):
Parti fra 
Pompeij 1953.
Akvarel på 
papir.
Sign.: Aksel 
... Akvarel af Aksel Lundgreen - Parti fra Pompeij 1953.
Ole Buus Larsen
Poul Møller (20 
årh):
Parti fra 
Jelling 
Kirkegård med 
gravmonomenter 
og præst 1972.
Pastel på ... Pastel af Poul Møller - Parti fra Jelling Kirkegård 1972.
Ole Buus Larsen
Akvarel på 
papir, ubekendt 
kunstner, ca. 
1900.
Usigneret. 
Måler 17 x 12.5 
cm. Rammen 
måler 3 ... Akvarel på papir, ubekendt kunstner, ca. 1900.
L'Art
Poul Møller (20 
årh):
Vue udover 
hustage og 
master 1972.
Pastel på 
papir.
Sign.: PM 1972 
... Pastel af Poul Møller - Vue ud over hustage og master 1972.
Ole Buus Larsen
Art deco 
herreportræt, 
akvarel på 
papir klæbet på 
træplade.
Utydeligt 
signeret 
nederste højre 
... Art deco herreportræt, akvarel på papir klæbet på træplade.
L'Art
Ruben Gelardi 
(1938-2012):
Opstilling med 
flaske og 
tulipaner i 
vase.
Pastel på 
papir.
Sign.: ... Pastel af Ruben Gelardi - Opstilling med flaske og tulipaner i vase.
Ole Buus Larsen
Bang, Charlotte 
Mary (19./20. 
årh.) Danmark: 
En nøgen kvinde 
og et 
fugleskræmsel. 
Akvarel, ... Bang, Charlotte Mary (19. /20. årh. ) Danmark: En nøgen kvinde og et ...
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps
Aksel Lundgreen 
(1908-89):
Vinterlandskab 
"Tøbrud" 1945.
Tusch og 
akvarel på 
papir.
Indrammet ... Tusch/akvarel af Aksel Lundgreen - Vinterlandskan 1945 "Tøbrud".
Ole Buus Larsen
Poulsen, Georg 
(1911 - 1997) 
Danmark: 
Portræt af Kai 
Munk på 
prædikestolen. 
Akvarel. 
Betegnet på ... Poulsen, Georg (1911 - 1997) Danmark: Portræt af Kai Munk på prædikestolen.
Pegasus Kunst- & Antikvitetshandel Aps

Side:  1
 1  2  3  4