Portal kategorier  >>  Billedkunst   >>  Malerier
 
Avanceret søgning her.
 
Børge Ibsen 
(1913-2002)
Opstilling på 
bord med frugt, 
malertube mv.
Olie på 
lærred.
Sign.: ... Maleri af Børge Ibsen - Opstilling på bord.
Ole Buus Larsen
Gammeltoft, L. 
(19/20. årh.) 
Danmark: En 
svømmende 
kvinde. 
Risskov, 
Aarhus. Olie på 
pap. ... Gammeltoft, L. (19/20. årh. ) Danmark: En svømmende kvinde. Risskov, Aarhus
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Bredsdorff, 
Johan Ulrik 
(1845 - 1928) 
Danmark.: En 
skov - efterår. 
Olie på lærred. 
Signeret.: ... Bredsdorff, Johan Ulrik (1845 - 1928) Danmark. : En skov - efterår.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Sejg, Jonna 
(1924 - 2002). 
En 
fløjtespiller. 
Olie på lærred. 
Signeret.: Jo 
Sejg. 130 x 80 
... Sejg, Jonna (1924 - 2002). En fløjtespiller
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Constantin, J 
(19./20. årh.): 
To fiskere i 
samtale, 
Holland. Olie 
på lærred. 
Signeret: J. 
... Constantin, J (19. /20. årh. ): To fiskere i samtale, Holland.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Paul Høm, 
1905-94, 
pigeportræt, 
olie på lærred
Signeret
Lysmål: 
74x99cm. Med 
ramme: 86x111cm Paul Høm, 1905-94, pigeportræt, olie på lærred. Signeret. Lysmål: 74x99cm. ...
Aabenraa Antikvitetshandel
Jens 
Søndergaard 
1895-1957
1950
84x115
Jens Søndergaard 1895-1957. "Landskab fra Thy med mølle" Olie maleri på ...
Dansk Kunstgalleri
Rosita Engly 
1967
2018
120x90
Rosita Engly 1967. "Uden filter" Maleri på lærred.
Dansk Kunstgalleri
Due, Ole (1875 
- 1925) 
Danmark. 
Landskab. 
Pastel på 
papir. 
Signeret: 
O.Due. 44 x 57 
cm.
Indrammet. Due, Ole (1875 - 1925) Danmark. Landskab.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Knut Strann 
1906-1978
1957
100x90
Knut Strann 1906-1978. "Komposition med kvinde" Olie maleri på lærred. ...
Dansk Kunstgalleri
Jens Sørensen 
1887-1953
1930
37x45
Jens Sørensen 1887-1953. "Pjerrot" Olie maleri på lærred.
Dansk Kunstgalleri
Adam Bekerman 
(1915-1988). 
Israelsk/polsk 
kunstner. 
Studie af 
liggende nøgen 
model. Olie på 
... Adam Bekerman (1915-1988). Israelsk/polsk kunstner. Studie af liggende ...
L'Art
Joseph Milne, 
1861-1911. 
Engelsk 
kunstner. 
Engelsk 
landskab med 
græssende køer 
ved åløb.Titel: 
... Joseph Milne, 1861-1911. Engelsk kunstner. Engelsk landskab med græssende ...
L'Art
Sigvard Hansen, 
f. København 
1859, d. 
Hellerup 1938. 
Olie på lærred. 
Dybbøl Mølle.
Signeret: ... Sigvard Hansen, f. København 1859, d. Hellerup 1938. Olie på lærred. ...
L'Art
Preben Wolck 
1925-2000
1964
130x97
Preben Wolck 1925-2000. "Komposition" Olie maleri på lærred. I sølv ramme.
Dansk Kunstgalleri
Preben Wolck 
1925-2000
1966
73x93
Preben Wolck 1925-2000. "Komposition" Olie maleri på lærred i sølv svæve ...
Dansk Kunstgalleri
Preben Wolck 
1925-2000
1971
84x60
Preben Wolck 1925-2000. "Komposition" Oliemaleri på plade med sølv ramme.
Dansk Kunstgalleri
Preben Wolck 
1925-2000
1964
74x94
Preben Wolck 1925-2000. "Landskabsfigur" Olie maleri i ny sølv svæveramme.
Dansk Kunstgalleri
Ølsgaard, Jens 
(1864 - 1958) 
Danmark: En 
skov - efterår. 
Olie på lærred. 
Signeret: 
Monogram ... Ølsgaard, Jens (1864 - 1958) Danmark: En skov - efterår.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Jespersen, 
Henrik (1853 - 
1936) Danmark: 
Ved et skovbryn 
- efterår. Olie 
på lærred. 
Sign.: ... Jespersen, Henrik (1853 - 1936) Danmark: Ved et skovbryn.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Schwenn, Carl 
(1888 - 1973): 
Heste på en 
mark. Ved 
Borup. Olie på 
lærred. 
Signeret: C. 
Schwenn ... Schwenn, Carl (1888 - 1973): Heste på en mark
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Nyrop, Børge 
(1881 - 1948) 
Danmark: Høst 
scene ved 
Vestkysten. 
Olie på lærred. 
Signeret.: B. 
... Nyrop, Børge (1881 - 1948) Danmark: Høst scene ved Vestkysten
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Carl,Clara 
Vilhelmine   
(1859-1939) 
Danmark: 
Sommerdag i 
Vendsyssel. 
Olie på lærred. 
Sign.: C. ... Carl, Clara (1859 - 1939) Danmark. Sommerdag i Vendsyssel.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Engelsk 
kunstner (19. 
årh.) 
Kystlandskab.
 Olie på 
lærred. 
Usigneret.
Indrammet.
NB. Skal ... Engelsk kunstner (19. årh. ):
Kystlandskab.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Rosita Engly 
1967
2015
100x100
Rosita Engly 1967. "Maj du søde milde" Flot maleri i sølv svæveramme.
Dansk Kunstgalleri
Rosita Engly 
1967
2015
100x100
Rosita Engly 1967. "Målet er indenfor rækkevidde" Flot maleri i sølv ...
Dansk Kunstgalleri
Jørgensen, 
Aksel (1883 - 
1957) Danmark. 
Interiør. Olie 
på plade. 67 x 
55 cm. ... Jørgensen, Aksel (1883 - 1957) Danmark. Interiør.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Sørensen, Søren 
(1885 - 1937) 
Danmark: Scene 
fra Italiensk 
by. 
Olie på 
lærred. 60 x 53 
cm. ... Sørensen, Søren (1885 - 1937) Danmark: Scene fra Italiensk by.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Højde 50 cm.
Bredde 40 cm.
Maleriet er 
betitlet 
"Provence" og 
malet i 1987.
Maleriet er 
sat ... Oliemaleri af Aase Bjørrild
Harsted Antik
Hoffmann, Fro 
(1903 - 1993) 
Danmark. 
Opstilling  med 
blomster.
Olie på 
lærred. 41 x 36 
cm. ... Hoffmann, Fro (1903 - 1993) Danmark. Opstilling med blomster.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Nielsen, Marius 
(19. årh.) 
Danmark. Århus 
Fiskeri Havn.
Olie på 
lærred. 48 x 65 
cm. Signeret: 
... Nielsen, Marius (19. årh. ) Danmark. Århus Fiskeri Havn.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Nørgaard, 
Mouritz (1881 - 
1969) Danmark. 
En kirke. Olie 
på lærred. 
Signeret.: 
Monogram. 40 x 
54 ... Nørgaard, Mouritz (1881 - 1969) Danmark: En kirke.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Handest, Aage 
(1894 - 1965) 
Danmark. Skib i 
havn.
Olie på 
lærred. 
Signeret. 52 x 
66 cm.
Indrammet. Handest, Aage (1894 - 1965) Danmark. Skib i havn.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Madsen, Viggo 
(1885 - 1954) 
Danmark. 
Opstilling med 
blomster.
Olie på 
lærred. 61 x 78 
cm. ... Madsen, Viggo (1885 - 1954) Danmark. Opstilling med blomster.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Dansk kunstner, 
20. årh. By 
scene. Olie på 
lærred. 
Signeret 
monogram. 45 x 
64 cm.
Indrammet Dansk kunstner, 20. årh. By scene.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Ubekendt 
kunstner (19. 
årh.). En 
nonne. Olie på 
plade. Signeret 
monogram HjS. 
42 x 30 ... Ubekendt kunstner (19. årh. ). En nonne.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Leif Ragn 
Jensen olie på 
lærred
Jagthund
Sign. Leif 
Ragn Jensen 
1944
lysmål 
55x87cm. Leif Ragn Jensen Olie på lærred
Kig-Ind Antik
Agersnap, Hans 
(1887 - 1925): 
En båd på en 
søbred. Olie på 
lærred. 
Signeret.: Hans 
Agersnap. 48 
... Agersnap, Hans (1887 - 1925): En båd på en søbred.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Dansk kunstner 
(19. årh.): En 
vandmølle. Olie 
på lærred/pap. 
Verso 
signeret.: K. 
Eilersen. 13 x 
... Dansk kunstner (19. årh. ): En vandmølle.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Dansk kunstner 
(19. årh.): Et 
åløb. Olie på 
lærred. Verso 
signeret: Carl 
Rasmussen. 19 x 
29,5 ... Dansk kunstner (19. årh. ): Et åløb.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Skovgaard, 
Peter (1960 -) 
Danmark: 
Komposition. 
Acryl på 
lærred. 122 x 
106 cm. 
Signeret: ... Skovgaard, Peter (1960 -) Danmark: Komposition.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Skovgaard, 
Peter (1960 -) 
Danmark: 
Komposition. 
Signeret. Acryl 
på lærred. 106 
x 120 ... Skovgaard, Peter (1960 -) Danmark: Komposition.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Bille, Willy 
Carl (1889 - 
1944) Danmark: 
Marine med 
sejlskib. Olie 
på lærred. 
Signeret.: ... Bille, Willy Carl (1889 - 1944) Danmark: Marine med sejlskib.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Josef José (20. 
årh.): En ung 
kvinde med en 
buket på et 
bord. Olie på 
lærred. Sign.: 
Josef José. ... José, Josef (20. årh. ): En ung kvinde med en buket.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Dansk kunstner, 
19. årh. En 
Ørn, USA. Olie 
på lærred. 68 x 
49 cm. 
Usigneret.
Indrammet. Dansk kunstner, 19. årh. En Ørn, USA.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Glud, Georg 
(1901 - 1972) 
Danmark. 
Opstilling.
 Olie på 
lærred. 90 x 61 
cm. Signeret: 
Georg ... Glud, Georg (1901 - 1972) Danmark. Opstilling.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Dansk kunstner, 
20. årh. : 
Landskab. Olie 
på lærred. 
Signeret 
monogram: 
S.B.52.
Indrammet. Dansk kunstner, 20. årh. : Landskab.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Dansk kunstner, 
19. årh. En 
herregård ved 
en sø. Olie på 
lærred. 
Signeret 
monogram 
C.H.1894. 42 
... Dansk kunstner, 19. årh. En herregård ved en sø.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Lauritsen, 
Sigfred (19. 
årh.) Danmark. 
Opstilling. 
Olie på plade. 
Signeret 
monogram SC 37. 
42 x ... Lauritsen, Sigfred (19. årh. ) Danmark. Opstilling.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Ubekendt 
kunstner: 
Portræt af barn 
med hund. Olie 
på lærred
Ca. år 1830-50
Lysmål: 
36x29cm. ... Ubekendt kunstner: Portræt af barn med hund. Olie på lærred. Ca. år ...
Aabenraa Antikvitetshandel
3 malerier a´sign Pjass
peter Lips hus
kulturhus i københavn
og italiensk ...
Nordsjællands Antik & Møbelsnedkeri
Skovparti, olie 
på lærred i 
forgyldt ramme, 
(HxB 109x152 
cm), signeret Skovparti
- Kr. 950,-
Antik Pjot
Carl Fischer 
1887-1962
1928
47x38
Carl Fischer 1887-1962. "Opstilling ved vinduesparti" Olie maleri på lærred ...
Dansk Kunstgalleri
Dansk kunstner 
(20. årh.): En 
skov sø. Olie 
på lærred. 
Signeret: 
Monogram. 93 x 
66 ... Dansk kunstner (20. årh. ): En skov sø
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Bentzen-
Bilkvist, Fritz 
(1865 - 1934): 
Efterårsdag ved 
Juelsø. Olie på 
lærred. 
Signeret: ... Bentzen-Bilkvist, Fritz (1865 - 1934): Efterårsdag ved Juelsø.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Regn Svendsen, 
Bjarke (1942 - 
):Landskab. 
Olie på 
masonit. 3,8 x 
7,6 cm. Verso 
signeret: REGN 
... Regn Svendsen, Bjarke (1942 - ):Landskab.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
I. L. Jensen 
skole. 
Lyserøde 
roser. Sign. 
E.S.
Olie på 
lærred. 
Nyrenset. Ca. 
år 1850. I. L. Jensen skole. Lyserøde roser.
Antik Borella
Albert 
Bertelsen 1921
2016
80x60
Albert Bertelsen 1921. "Skrædderen" Flot maleri, som bør ses. Sælges for ...
Dansk Kunstgalleri
Mogens Balle 
1921-1988
1960
22x33
Mogens Balle 1921-1988. "Cobra komposition" Olie maleri på lærred, monteret ...
Dansk Kunstgalleri
Tysk kunstner 
19. årh. 
Kalkuner. Olie 
på lærred. 
Usigneret. 50 x 
70 cm.
Indrammet. 
Tysk ... Tysk kunstner 19. årh. Kalkuner.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Sørensen, Søren 
(1885 - 1937) 
Danmark: Kalve 
i en stald. 
Olie på lærred. 
Signeret.: 
Monogram ... Sørensen, Søren (1885 - 1937) Danmark: Kalve i en stald.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Tysk kunstner 
(19. årh.): 
Portræt af 
borgmester. 
Kopi efter A. 
Dürer. 
Udarbejdet af 
F. Tränkel. ... Tysk kunstner (19. årh. ): Portræt af borgmester.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Poul Enøe 
Johansson 1964
2016
110x80
Poul Enøe Johansson 1964. "Komposition med kvinde" Maleri malet med akryl ...
Dansk Kunstgalleri
Ljudmila 
Vodopic 1969
2018
150x100
Ljudmila Vodopic 1969. "Komposition" Flot maleri.
Dansk Kunstgalleri
1700-tals 
kaptajnsportræt, 
olie på lærred
I baggrunden 
skimtes 
kaptajnens skib 
med Christian 
... 1700-tals kaptajnsportræt, olie på lærred. I baggrunden skimtes kaptajnens ...
Aabenraa Antikvitetshandel
C. L. Weyts, 
1828-76, stil: 
hinterglasmaleri 
forestillende 
skibet 
"Aalborg" af 
Aalborg. Ført 
af ... C. L. Weyts, 1828-76, stil: hinterglasmaleri forestillende skibet ...
Aabenraa Antikvitetshandel
De Simone: 
Marinemotiv fra 
Italien med 
dansk skib 
Signeret og 
dateret 1866
Lysmål: 
32x49cm. Med 
... De Simone: Marinemotiv fra Italien med dansk skib. Signeret og dateret ...
Aabenraa Antikvitetshandel
Carl Fischer, 
1887-1962: Pige 
i landskab
Olie på 
lærred. 
Signeret
Lysmål: 
49x38cm. Med 
ramme: ... Carl Fischer, 1887-1962: Pige i landskab. Olie på lærred. Signeret. ...
Aabenraa Antikvitetshandel
Rønne, Poul 
(synonym for 
Kai Jeppe 
Drews) 1884 - 
1964, Danmark: 
Interiør. Olie 
på lærred. ... Rønne, Poul (synonym for Kai Jeppe Drews) 1884 - 1964, Danmark: Interiør.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Jens 
Haugen-Johansen 
1945
1995
81x90
Jens Haugen-Johansen 1945. "Composition" Olie maleri på lærred.
Dansk Kunstgalleri
Friis Nybo, 
Poul (1869 - 
1929) Danmark. 
En ung kvinde 
spiller 
klaver. Olie på 
lærred. 46 x 52 
... Friis Nybo, Poul (1869 - 1929) Danmark: En ung kvinde spiller klaver.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Moser, 
Christian (1838 
- 1894) 
Holland: 
Sejlskibe på en 
flod - aften. 
Olie på lærred. 
Signeret.: ... Moser, Christian (1838 - 1894) Holland: Sejlskibe på en flod - aften.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Wennerwald, 
Emil (1859 - 
1934) Danmark. 
Scene fra 
Himmelbjergsøerne.
 Olie 
på ... Wennerwald, Emil (1859 - 1934) Danmark: Scene fra Himmelbjergsøerne.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Johannes 
Hofmeister 
1914-1990
1960
20x30
Johannes Hofmeister 1914-1990. "Motiv fra Vennebjerg Mølle" Olie maleri på ...
Dansk Kunstgalleri
Kari Svensson 
1954
1997
120x90
Kari Svensson 1954. "Experience with nature" Stort flot maleri i sølv ...
Dansk Kunstgalleri
L.A. Smith 
1820-1906
1850
22x26
L. A. Smith 1820-1906. "Personer på en bænk" Olie maleri på lærred.
Dansk Kunstgalleri
Annelise Kalbak 
1940
2008
73x92
Annelise Kalbak 1940. "Blå serie 1" Olie maleri på lærred.
Dansk Kunstgalleri
Bundgaard 
Maleri: 
Mariagerfjord i 
guldramme 66 x 
84 cm
Gunnar 
Bundgaard 
Ålborg, 
25-12-1920 - 
... Bundgaard Maleri: Mariagerfjord i guldramme 66 x 84 cm
Klosterkælderen
C.E. Sporon
1827
54x63
C. E. Sporon. Flot olie maleri, som er særdeles velholdt i flotte farver. ...
Dansk Kunstgalleri
Hindevad, 
Marius (1885 - 
1977) Danmark. 
Bjørnekløer.
Olie på 
lærred. 53 x 60 
cm. Signeret 
... Hindevad, Marius (1885 - 1977) Danmark. Bjørnekløer.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Kloss, A. (19. 
årh.) Danmark. 
En 
vandmølle. Olie 
på lærred. 66 x 
54 cm. Verso 
betegnet. Malet 
... Kloss, A. (19. årh. ) Danmark. En vandmølle.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Jensen, Alfred 
(1859 - 1935) 
Tyskland: 
Lodsen fører 
sejlskibet i 
havn. Olie på 
lærred. ... Jensen, Alfred (1859 - 1935) Tyskland: Lodsen fører sejlskibet i havn.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Østerbye, Carl 
( 1901 - 1960), 
Danmark: Grønt 
landskab. Olie 
på lærred. 
Sign.: Monogram 
CØ. 60 x ... Østerbye, Carl ( 1901 - 1960) Danmark: Grønt landskab.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Dansk kunstner 
(19. årh.) En 
hestevogn på en 
skovvej.
Olie på 
lærred. 62 x 57 
cm. Signeret 
... Dansk kunstner (19. årh. ) En hestevogn på en skovvej.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Henry Heerup 
maleri.   
Signeret 
"Heerup". 
Olie på 
lærred. 
Lysmål: 26,5 
cm x 35,5 cm. 
Med ... Henry Heerup; Maleri, olie på lærred
Antik Damgaard-Lauritsen
Kraul, Fritz 
(1862 - 1935) 
Danmark. 
Landskab, 
Rågeleje. Olie 
på lærred. 46 x 
66 cm. Signeret 
F. ... Kraul, Fritz (1862 - 1935) Danmark. Landskab, Rågeleje.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Karlsen, Ilse 
(19. årh.) 
Danmark. Mit 
hus, Hornbæk.
Olie på 
lærred. 54 x 65 
cm. Verso 
signeret: ... Karlsen, Ilse (19. årh. ) Danmark. Mit hus. Hornbæk.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Hilkier, K.O. 
(1884 - 1953) 
Danmark. 
Italiensk 
landskab.
Olie på 
lærred. 66 x 56 
cm. Signeret:  
... Hilkier, K. O. (1884 - 1953) Danmark. Italiensk landskab.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Henry Heerup, 
1907-93: 
Opstilling. 
Olie på lærred
Signeret
Sandsynligvis 
fra 1940erne 
med ... Henry Heerup, 1907-93: Opstilling. Olie på lærred. Sandsynligvis fra ...
Aabenraa Antikvitetshandel
Karl Larsen, 
1897-1977, 
opstilling. 
Olie på lærred
Signeret og 
dateret 1927
Lysmål: 
59x72cm. ... Karl Larsen, 1897-1977, opstilling. Olie på lærred. Signeret og dateret ...
Aabenraa Antikvitetshandel
Erik Christian 
Sievert, 
1897-1961, 
Opstilling
Signeret ca. 
år 1935
Lysmål: 
29.29cm. Med 
ramme: ... Erik Christian Sievert, 1897-1961, Opstilling. Signeret ca. år 1935. ...
Aabenraa Antikvitetshandel
Bjørkholm, Axel 
(20. årh) 
Danmark: 
Vinterlandskab. 
Olie på lærred. 
Signeret: A. 
Bjørkholm. 45 x 
... Bjørkholm, Axel (20. årh) Danmark: Vinterlandskab
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Dansk 
blomstermaler, 
19. årh.: En 
buket. Olie på 
papir. 32 x 40 
cm. Signeret 
monogram.
Indrammet. Dansk blomstermaler, 19. årh. : En buket
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Ubekendt 
kunstner (19. 
årh.) Scene fra 
en fjord. Olie 
på lærred. 28 x 
40 cm. ... Ubekendt kunstner (19. årh. ) Scene fra en fjord.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Hindevad, 
Marius (1885 - 
1977) Danmark. 
Lyng landskab. 
Olie på 
lærred. 42 x 59 
cm. Signeret 
... Hindevad, Marius (1885 - 1977) Danmark. Lyng landskab.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Christiansen, 
Niels Peter 
(1873 - 1960) 
Danmark. Køer 
på en 
mark.Hjarbæk 
Fjord. Olie på 
lærred. ... Christiansen, Niels Peter (1873 - 1960) Danmark. Hjarbæk fjord.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Friis, Andreas 
(1890 - 1983) 
Danmark. 
Bornholmsk 
landskab. Olie 
på lærred. 50 x 
61 cm. Verso 
... Friis, Andreas (1890 - 1983) Danmark: Bornholmsk landskab.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Petersen, 
Thorvald (1899 
- 1988) 
Danmark. 
Opstilling.
 Olie på 
lærred. 60 x 50 
cm. Signeret 
... Petersen, Thorvald (1899 - 1988) Danmark. Opstilling.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Vantore, Mogens 
(1895 - 1977) 
Danmark.: Scene 
fra Montmartre. 
Paris.
Signeret. Olie 
på lærred. ... Vantore, Mogens (1895 - 1977) Danmark: Scene fra Montmartra, Paris.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Søndergaard, 
Ole (1917 - 
1958) Danmark: 
En ældre 
strikkende 
kvinde. Olie på 
lærred. Verso 
... Søndergaard, Ole (1917 - 1958) Danmark: En ældre strikkende kvinde.
Pegasus – Kunst - Antik - Design

Side:  1
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10